Chinese Journal of Applied Psychology, Year 2018, Issue 01 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:04AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Applied Psychology. Year 2018 Issue 01 is now available on CAOD.
In this issue:

From “Data” to “Representation”:How Human Cognition Can Inspire Artificial Intelligence (从数据到表征:人类认知对人工智能的启发)
TANG Ning, AN Wei, XU Hao-kui, ZHOU Ji-fan, GAO Tao, SHEN Mo-wei, Department of Psychology and Behavioral Science
…… page:3-14
The Relative-age Effect in Children Self-esteem Development:A Longitudinal Study (幼儿自尊发展的相对年龄效应:追踪研究)
LIU Shao-ying, WU Zhi-jun, CHEN Xia-fang, LI Qing-gong, Department of Psychology, Zhejiang Sci-Tech University, Affiliated Kindergartens, Zhejiang Normal University, Department of Psychology, Zhejiang Normal University
…… page:15-22
Stressful Life Events and Internalizing Problems among Adolescents with Overweight/Obesity:The Mediating Role of Coping Styles (应激性生活事件与超重/肥胖青少年内化问题:应对方式的中介作用)
ZHENG Zhong-yan, WEI Zhen, LIANG Jing-jing, YU Jian-jian, PENG Zi-wen, Center for Studies of Psychological Application, School of Psychology, Guangdong Key Laboratory of Mental Health and Cognitive Science, South China Normal University, Shenzhen Maternity &Child Healthcare Hospital
…… page:23-32
The Accuracy of Metamemory Monitoring and Its Effect on Study-time Allocation among High School Students (高中生元记忆监测准确性及其对学习时间分配的影响)
JIA Ning, LI Cong-hui, DAI Jing-hua, College of Education, Hebei Normal University, Hebei University of Chinese Medicine
…… page:33-40
The Cognitive and Neural Mechanisms of False Memory with Age (错误记忆年老化的认知与神经机制)
LIU Feng-ying, YAO Zhi-gang, School of Education, Hebei Normal University of Science & Technology
…… page:41-51
Sensitivity to Morpheme Structure and Word Stress in Chinese English Learners (英语学习者派生词的词素与重音意识)
LI Jun-min, School of Foreign Languages, Zhejiang University City College
…… page:52-61
Personal Sense of Power and Employee Speak-up:The Mediating Effect of Speaking-up Efficacy (权力感与进谏:进谏效能感的中介机制研究)
XU Yue, DUAN Jin-yun, WANG Yu-chen, Department of Psychology, Key Research Institute of Education Ministry-Center for Chinese Urbanization Studies, Soochow University
…… page:62-70+61
Relations among Organizational Climate,Perceived Social Support and Psychological Capital of Migrant Workers in Beijing:A Mediated Moderation Effect (北京市农民工组织气氛、感知社会支持和心理资本的关系——一个有中介的调节效应)
ZHAO Bao-bao, JIN Can-can, JI Ai-tong, Department of Psychology, Beijing Forestry University
…… page:71-79
Moral Leadership,Guanxi and Employee Creativity:The Moderating Role of Power Distance (德行领导、关系与创造力:权力距离的调节作用)
WANG Yong-yue, ZHANG Ling, ZHANG Shu-yuan, School of Business Administration, Zhejiang Gongshang University
…… page:80-88
Policies Suggestions:Effects of Social Norms on Overcoming Smoking and Drinking Problems (政策启示:社会规范对减少烟酒摄入的作用)
LIU Hao-xin, Tulips Yiwen WANG, Mental Health Education Centre, Jinan University, Department of Psychology, University of Macau
…… page:89-96+88

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Advances in Psychological Science, Year 2018, Issue 03 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Advances in Psychological Science. Year 2018 Issue 03 is now available on CAOD.
In this issue:

han zi yue du de yu yi shen jing hui lu ji qi yu yu yin hui lu de xie zuo ji zhi (汉字阅读的语义神经回路及其与语音回路的协作机制)
YANG Jianfeng, DANG Min, ZHANG Rui, WANG Xiaojuan
…… page:381-390
xue ling qian gu du pu xi zhang ai er tong han yu he xin yu fa de xi de (学龄前孤独谱系障碍儿童汉语核心语法的习得)
SU Zuo
…… page:391-399
diao jie jiao dian shi jiao yuan gong zhui sui xuan ze fen hua : qian yin yu hou guo de ying xiang ji zhi (调节焦点视角员工追随选择分化:前因与后果的影响机制)
XU Zuo
…… page:400-410
ren zhi kong zhi zai fa san xing si wei zhong de zuo yong (认知控制在发散性思维中的作用)
ZUO Jing, SHEN Wangbing, HAO Ning
…… page:411-422
qu ti biao qing yu mian bu biao qing jia gong jin cheng bi jiao (躯体表情与面部表情加工进程比较)
DING Xiaobin, KANG Tiejun, ZHAO Zuo, FU Junjun
…… page:423-432
gamma shen jing zhen dang he xin xi zheng he jia gong (Gamma神经振荡和信息整合加工)
QIAN Haoyue, HUANG Yihui, GAO Xiangping
…… page:433-441
cui chan su dui gong qing fan ying de ying xiang ji qi zuo yong ji zhi (催产素对共情反应的影响及其作用机制)
YUE Tong, HUANG Xiting, LIU Guangyuan
…… page:442-453
mu ai xing wei dui zi dai xin li ji xing wei de ying xiang : ji yu dong wu mo xing de jie guo yu si kao (母爱行为对子代心理及行为的影响:基于动物模型的结果与思考)
LI Zuan, CHEN Weihai
…… page:454-466
bu tong yi lian feng ge zhe de ji yi pian hao : ji yu liang zhong jia gong fang shi de jie shi (不同依恋风格者的记忆偏好:基于两种加工方式的解释)
BAI Zuojia, CHEN Xu
…… page:467-475
gu du zheng zhe mian kong jia gong zhong yan bu zhu shi bu zu , shi hui bi huan shi hu shi ? (孤独症者面孔加工中眼部注视不足,是回避还是忽视?)
JING Wei, LIU Ziqin
…… page:476-487
a er ci hai mo bing de zao qi jie duan : zhu guan ren zhi zhang ai ? (阿尔茨海默病的早期阶段:主观认知障碍?)
ZHANG Zuoyue, YU Lin
…… page:488-495
dong jue gong qing gan yu zai wu dao dong zuo zhi liao zhong de ying yong (动觉共情干预在舞蹈动作治疗中的应用)
YAN Bo, FAN Fuzuo, YU Feng
…… page:496-502
xin li jie po ji qi zai zi sha yan jiu zhong de ying yong (心理解剖及其在自杀研究中的应用)
WU Caizhi, ZUO Yan, SUN Qiwu, YU Lixia, JIANG Guangrong
…… page:503-517
xu ni xian shi ji shu yu zi bi zheng pu xi zhang ai zhi liao : ke ji xin xi wang (虚拟现实技术与自闭症谱系障碍治疗:科技新希望)
LIN Zuozuo, WANG Xi, PENG Kaiping, NI Shiguang
…… page:518-526
cuo shi kong ju : wo you cuo guo liao shi me ? (错失恐惧:我又错过了什么?)
CHAI Huanyou, NIU Gengfeng, ZUO Xiaowei, WEI Zuo, SONG Yuhong, SUN Xiaojun
…… page:527-537
wei ren fu mu zhe geng xing fu ? (为人父母者更幸福?)
XU Huachun, CUI Biying, ZHANG Wenzuo
…… page:538-548
ge ti de zheng zhi qing xiang ji qi bian hua ji zhi (个体的政治倾向及其变化机制)
LI Wenzuo, ZHANG Mengyuan, kou
…… page:549-559
kong jian wu li zhi xu dui xin li he xing wei de ying xiang (空间物理秩序对心理和行为的影响)
LU Hong, ZHANG Xinyuan, WEI Wenzuo, LIU Yi
…… page:560-570
xin li ke xue jin zhan (《心理科学进展》)

…… page:571
huan ying ding yue 2018 nian xin li xue qi kan (欢迎订阅2018年心理学期刊)

…… page:572

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Thinking and Wisdom, Year 2018, Issue 02 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Thinking and Wisdom. Year 2018 Issue 02 is now available on CAOD.
In this issue:

she zhi (舍枝)
LIN Qingxuan
…… page:1
xin yue hu tu (心悦糊图)
ZUO Yue
…… page:2
huan ying ding gou si wei yu zhi hui 2017 nian he ding ben (欢迎订购《思维与智慧》2017年合订本)

…… page:3
ren yao you wu shi (人要有五识)
YANG Hengjun
…… page:4-5
fang zhe zi an (方者自安)
CONG Weixi
…… page:5
wo men de sheng huo wei shi me mei you shi (我们的生活为什么没有诗)
FENG Zuocai
…… page:6-7
shui xing yu chang xing (水性与常性)
XU Hui
…… page:7
ban kai mei (半开美)
GAO Xiang
…… page:8-9
zui he yi de wei zhi (最合宜的位置)
ZHOU Guoping
…… page:9
ying zi ji bi ying bie ren zhong yao (赢自己比赢别人重要)
PAN Xiaozuo
…… page:10
cang zuo yu shou zhuo (藏晖与守拙)
CHEN Zuoyu
…… page:11
qing wei zi ji gu zhang (请为自己鼓掌)
HUANG Zhijian
…… page:12-13
jing zhi sheng huo bing bu gui (精致生活并不贵)
JIA Qia
…… page:13
zui jia chu jia (最佳出价)
ZUO Zuo
…… page:14
bie zuo yi ge shou zhong zhi you chui zi de ren (别做一个手中只有“锤子”的人)
CHA Limangge
…… page:15
pu mian er lai de yi si bu gou (扑面而来的“一丝不苟”)
WANG Zuo
…… page:16-17
de shi yue du de li liang (德式阅读的力量)
ZONG He
…… page:17
cheng wei jun zi de tiao jian , zhi you yi ge (成为君子的条件,只有一个)
FU Peirong
…… page:18-19
bu hui zhuang yun de sha ding yu (不会撞晕的沙丁鱼)
CHENG Gang
…… page:19
jiao yi jiao cai gen de xiang (嚼一嚼菜根的香)
YU Dan
…… page:20
yong ren zhi duan (用人之“短”)
CAI Jianjun
…… page:21
xiao ya (小雅)
WANG Taisheng
…… page:22
han wen di wu wei er zhi (汉文帝无为而治)
SU Hong
…… page:23
bi yue guang yao zuo (比月光妖娆)
NING Yu
…… page:24-25
dai zhuo zheng neng liang qu gong zuo (带着正能量去工作)
ZHAO Wenming
…… page:25
rang shi jie de bu gong ping zai ni mian qian di tou (让世界的不公平在你面前低头)
QING Shan
…… page:26-27
long xue shu de sheng cun zhi hui (龙血树的生存智慧)
WANG Linfeng
…… page:27
mei you yi zhong li xiang shi wu yong de (没有一种理想是无用的)
LIU Yan
…… page:28-29
chi ni liao dou fu xiang he tang (吃腻了豆腐想喝汤)
YAO Qinchuan
…… page:29
zuo ta ren bu yuan zuo de shi (做他人不愿做的事)
GU Zuo
…… page:30-31
mei miao de sui shi guang (美妙的碎时光)
DAN Ranhanning
…… page:31
kao gu yi diu shu zheng dao qian (靠“故意丢书”挣到钱)
AI Xinjueluohuazuo
…… page:32
zhi hui yu si (智慧语丝)
BEN Kanbianjibu
…… page:33
zuo dao zhe yi dian , ni jiu shi xi que ren cai (做到这一点,你就是稀缺人才)
YANG Xiao, WANG Kerong
…… page:34-35
xi shuo han yu (戏说韩羽)
YAO Shanbi
…… page:35
hong yi da shi de » su xing » (弘一大师的»俗行»)
YANG Zuo
…… page:36-37
chi du (尺度)
WANG Wenzuo
…… page:37
lao xian sheng de li shu (老先生的礼数)
SHEN Zuolun
…… page:38-39
yi mei ying bi rang ta zou hong (一枚硬币让他走红)
LU Banshi
…… page:39
ren xin zhong jiu neng huan hui ren xin (人心终究能换回人心)
REN Chiyue
…… page:40
xing zou zai sheng si zhi jian (行走在生死之间)
YANG Yu
…… page:41
yi qu bu fu fan (一去不复返)
ZHANG Jiesi
…… page:42
ai ru wu ding (爱如屋顶)
LI Xuanhua
…… page:43
mu qin de feng zuo (母亲的风筝)
WANG Anyi
…… page:44-45
jie shou shan yi , ye shi yi zhong zun zhong (接受善意,也是一种尊重)
LIU Xi
…… page:45
xi yang li kan feng jing (夕阳里看风景)
YE Yanbin
…… page:46-47
bu yao sang shi gan zhi kuai le de neng li (不要丧失感知快乐的能力)
LIU Xiaopang
…… page:47
gei zi ji yi ge chuang kou (给自己一个窗口)
JIANG Xun
…… page:48-49
ren sheng zui gui de shi dui zi ji fu ze (人生最贵的是对自己负责)
WANG Shihu
…… page:49
shu zhuo ke zhuo yi xing zi (书桌刻着一行字)
YE Zi
…… page:50-51
yue zou yue su jing (越走越素静)
WEI Yali
…… page:51
zuo zuo sheng li xiang chou nong (蝈蝈声里乡愁浓)
SHI Guangtian
…… page:52-53
tong nian yu bi mo (童年与笔墨)
YU Qiuyu
…… page:53
qing wu zuo (情无赝)
ZHOU Hailiang
…… page:54-55
you mo jiu ming (幽默救命)
ZHANG Yuping
…… page:55
jin lan zhe ya (近兰者雅)
REN Chongxi
…… page:56-57
chong zhi yin le (虫之音乐)
ZHANG Huamei
…… page:57
xian hua gai shi (闲话改诗)
ZHU Meilu
…… page:58-59
su wu ru shi ci (俗物入诗词)
NIE Zuosen
…… page:59
«cong ming » de ma zuo («聪明»的蚂蚱)
LI Kehong
…… page:60-61
hua duo xian yu xin sheng di da (花朵先于心声抵达)
WEI Qiyu
…… page:60
yin shi he xiong (隐士和熊)
QUAN Zheyun
…… page:61
zun zhong bie ren de bian jie (尊重别人的边界)
LI Shanglong
…… page:62-63
qing chun mi ma (青春密码)
ZHANG Xiaoshi
…… page:63
po la de chun (泼辣的春)
BA Jiaoyusheng
…… page:64
feng cai quan zuo pin (冯才权作品)
FENG Caiquan
…… page:65-66

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Journal of Developments In Psychology, Year 2018, Issue 03 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Developments In Psychology. Year 2018 Issue 03 is now available on CAOD.
In this issue:

han zi yue du de yu yi shen jing hui lu ji qi yu yu yin hui lu de xie zuo ji zhi (汉字阅读的语义神经回路及其与语音回路的协作机制)
YANG Jianfeng, DANG Min, ZHANG Rui, WANG Xiaojuan
…… page:381-390
xue ling qian gu du pu xi zhang ai er tong han yu he xin yu fa de xi de (学龄前孤独谱系障碍儿童汉语核心语法的习得)
SU Zuo
…… page:391-399
diao jie jiao dian shi jiao yuan gong zhui sui xuan ze fen hua : qian yin yu hou guo de ying xiang ji zhi (调节焦点视角员工追随选择分化:前因与后果的影响机制)
XU Zuo
…… page:400-410
ren zhi kong zhi zai fa san xing si wei zhong de zuo yong (认知控制在发散性思维中的作用)
ZUO Jing, SHEN Wangbing, HAO Ning
…… page:411-422
qu ti biao qing yu mian bu biao qing jia gong jin cheng bi jiao (躯体表情与面部表情加工进程比较)
DING Xiaobin, KANG Tiejun, ZHAO Zuo, FU Junjun
…… page:423-432
gamma shen jing zhen dang he xin xi zheng he jia gong (Gamma神经振荡和信息整合加工)
QIAN Haoyue, HUANG Yihui, GAO Xiangping
…… page:433-441
cui chan su dui gong qing fan ying de ying xiang ji qi zuo yong ji zhi (催产素对共情反应的影响及其作用机制)
YUE Tong, HUANG Xiting, LIU Guangyuan
…… page:442-453
mu ai xing wei dui zi dai xin li ji xing wei de ying xiang : ji yu dong wu mo xing de jie guo yu si kao (母爱行为对子代心理及行为的影响:基于动物模型的结果与思考)
LI Zuan, CHEN Weihai
…… page:454-466
bu tong yi lian feng ge zhe de ji yi pian hao : ji yu liang zhong jia gong fang shi de jie shi (不同依恋风格者的记忆偏好:基于两种加工方式的解释)
BAI Zuojia, CHEN Xu
…… page:467-475
gu du zheng zhe mian kong jia gong zhong yan bu zhu shi bu zu , shi hui bi huan shi hu shi ? (孤独症者面孔加工中眼部注视不足,是回避还是忽视?)
JING Wei, LIU Ziqin
…… page:476-487
a er ci hai mo bing de zao qi jie duan : zhu guan ren zhi zhang ai ? (阿尔茨海默病的早期阶段:主观认知障碍?)
ZHANG Zuoyue, YU Lin
…… page:488-495
dong jue gong qing gan yu zai wu dao dong zuo zhi liao zhong de ying yong (动觉共情干预在舞蹈动作治疗中的应用)
YAN Bo, FAN Fuzuo, YU Feng
…… page:496-502
xin li jie po ji qi zai zi sha yan jiu zhong de ying yong (心理解剖及其在自杀研究中的应用)
WU Caizhi, ZUO Yan, SUN Qiwu, YU Lixia, JIANG Guangrong
…… page:503-517
xu ni xian shi ji shu yu zi bi zheng pu xi zhang ai zhi liao : ke ji xin xi wang (虚拟现实技术与自闭症谱系障碍治疗:科技新希望)
LIN Zuozuo, WANG Xi, PENG Kaiping, NI Shiguang
…… page:518-526
cuo shi kong ju : wo you cuo guo liao shi me ? (错失恐惧:我又错过了什么?)
CHAI Huanyou, NIU Gengfeng, ZUO Xiaowei, WEI Zuo, SONG Yuhong, SUN Xiaojun
…… page:527-537
wei ren fu mu zhe geng xing fu ? (为人父母者更幸福?)
XU Huachun, CUI Biying, ZHANG Wenzuo
…… page:538-548
ge ti de zheng zhi qing xiang ji qi bian hua ji zhi (个体的政治倾向及其变化机制)
LI Wenzuo, ZHANG Mengyuan, kou
…… page:549-559
kong jian wu li zhi xu dui xin li he xing wei de ying xiang (空间物理秩序对心理和行为的影响)
LU Hong, ZHANG Xinyuan, WEI Wenzuo, LIU Yi
…… page:560-570
xin li ke xue jin zhan (《心理科学进展》)

…… page:571
huan ying ding yue 2018 nian xin li xue qi kan (欢迎订阅2018年心理学期刊)

…… page:572

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Cancer Research and Clinic, Year 2018, Issue 02 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Cancer Research and Clinic. Year 2018 Issue 02 is now available on CAOD.
In this issue:

Effects of DNA methylation inhibitor 5-Aza-2′-deoxycytidine on biological behavior of esophageal squamous carcinoma cells (DNA甲基化抑制剂5-氮杂-2′-脱氧胞苷对食管鳞状细胞癌细胞生物学行为的影响)
Chang Lu, ,Xu Yongming, ,Bi Yanghui, ,Wang Fang, ,Li Hongyi, ,Kong Pengzhou
…… page:73-78
Experimental in vivo and in vitro study of inhibitory effect of extract from taraxacum mogonon on human poorly differentiated gastric cancer (蒲公英提取物对人低分化胃癌抑制作用的体内外实验研究)
Sun Yucheng, ,Fang Xuesen, ,Lie Chunxiao
…… page:79-84
Promoter methylation of MEG3 gene in hepatocellular carcinoma and its clinical significance (肝细胞癌组织中MEG3基因启动子甲基化状态及其临床意义)
Yang Wei, ,Xi Yanfeng, ,Gao Ning, ,Xu Jing
…… page:85-88
Application of next generation sequencing in identifying therapeutic new targets for advanced gastric cancer (新一代测序技术在鉴定晚期胃癌治疗新靶点中的应用)
Zhou Na, ,Liu Dong, ,Zhang Chuantao, ,Hou Helei, ,Jiang Man, ,Zhang Xiaochun
…… page:89-92
Expression of programmed death-1 ligand-1 in esophageal squamous cell carcinoma and its effect on radiosensitivity and prognosis (食管鳞状细胞癌患者程序性死亡受体配体1表达及其与放疗敏感性及预后的关系)
Xie Xiaocui, ,Pang Xuezhou, ,Ma Daiyuan, ,Liu Juan, ,Chen Tianwu
…… page:93-98
Efficacy of intensive radiotherapy combined with mesylate apatinib for treatment of elderly patients with locally advanced cardia cancer and its effect on vascular endothelial growth factor receptor (调强放疗联合甲磺酸阿帕替尼治疗老年局部晚期贲门癌患者效果及对血管内皮生长因子受体的影响)
Zhang Tao, ,Hui Hua, ,Xu Haiting, ,Geng Chong, ,Xu Jing, ,Ding Manhua
…… page:99-102,106
Efficacy observation of surgical operation combined with neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy before operation for middle and lower rectal carcinoma in phase Ⅱ and Ⅲ (手术联合术前新辅助同步放化疗治疗Ⅱ~Ⅲ期中低位直肠癌效果观察)
Peng Tao, ,Lou Zhan, ,Yang Yongjiang, ,Zhao Yifeng, ,Li Shuguang
…… page:103-106
Expression of serum platelet factor 4 in high-grade intraepithelial neoplasia of gastric cardia and its clinical significance (贲门高级别上皮内瘤变患者血清血小板因子4表达及其临床意义)
Chen Xianmei, ,Gao Ruiping, ,Guo Shuo, ,Yuan Li, ,Zhang Liwei
…… page:107-109
Observation on the effects of different doses of oxaliplatin chemotherapy regimen for treatment of colorectal cancer and the adverse reactions in the nervous system (不同剂量奥沙利铂化疗方案治疗大肠癌效果及神经系统不良反应观察)
Chen Pengyu, ,Wang Xuelin, ,Wang Yanming
…… page:110-113
Clinical analysis of colorectal cancer combined with active tuberculosis (结直肠癌合并活动性肺结核临床诊疗分析)
Li Zonglin, ,Wang Shuaiqi, ,Yao Hui, ,Tian Xiaoli, ,Xu Liang
…… page:114-115,127
Clinical study of intravesical instillation with Sufuning lotion for prevention of postoperative recurrence of bladder cancer (苏复宁洗液膀胱灌注预防膀胱癌术后复发的临床研究)
Han Xuebing, ,Liu Jianwu, ,Yang Xihua, ,Pang Dongzi, ,Li Zhibin, ,Wang Bin, ,Song Jiwen, ,Chen Huiqing, ,Ren Liansheng, ,Mi Zhenguo
…… page:116-119
Relationship between expression of glucose transporter 1 and clinicopathological features and prognosis of patients with gastric cancer: a Meta-analysis (葡萄糖转运蛋白1与胃癌患者临床病理特征及预后关系的Meta分析)
Zhao Lingqiong, ,Liu Jie, ,Zhang Xianquan, ,Luo Zhibin
…… page:120-127
Correlation between tumor diameter of small gastric stromal tumor and the biological characteristics (胃小间质瘤肿瘤直径与生物学特性的关系研究)
Zhang Yong, ,Zhang Ming, ,Zhang Ping, ,Zhen Wenting, ,Dong Jinyao
…… page:128-130
Clinical significance of expression of DPC4 protein in prognosis of pancreatic carcinoma (DPC4蛋白表达在胰腺癌预后判断中的临床意义)
Fan Daguang, ,Chen Zhi, ,Zhao Baoyu, ,Wu Shusheng, ,Ma Jianfang, ,Shi Zhiyong
…… page:130-132
Essential thrombocytosis with calreticulin gene mutation: report of two cases and review of literature (钙网蛋白基因突变的原发性血小板增多症二例并文献复习)
Zhi Feng, ,Bao Shen, ,Ye Xiupeng, ,Li Rong, ,Ma Yanping, ,Wang Chunhua, ,Wei Yuping, ,Guo Ying, ,Ding Jianhua
…… page:132-134
Progress of gastric cancer stem cells (胃癌干细胞的研究进展)
Ji Hongmin, ,Bu Peng, ,Li Feng
…… page:135-138
Progress of multiple primary esophageal carcinoma (多原发食管癌研究进展)
Chen Zhiqin, ,Li Sihan, ,He Zheng, ,Li Guang
…… page:138-141
Progress of aspirin for prevention of colorectal cancer (阿司匹林预防结直肠癌的研究进展)
Chen Peng, ,Xia Dong
…… page:141-144
zhong hua yi xue hui zhong liu yan jiu yu lin chuang za zhi gao yue (中华医学会《肿瘤研究与临床》杂志稿约)

…… page:前插1-前插2

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Oncology, Year 2018, Issue 02 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Oncology. Year 2018 Issue 02 is now available on CAOD.
In this issue:

Molecular origins of cancer and future cancer therapy (肿瘤起源及未来肿瘤治疗)
Xie Li, ,Hu Wenjing, ,Liu Baorui
…… page:81-84
Multi-channel promotion of lung cancer progress by bone marrow derived mesenchymal stem cells in tumor microenvironment (骨髓间充质干细胞在肺癌微环境中多途径促进肿瘤进展)
Luo Dan, ,Hu Shiyuan, ,Liu Guoxiang
…… page:85-91
Triptolide reverses apatinib resistance in gastric cancer cell line MKN45 via inhibition of heat shock protein 70 (雷公藤内酯抑制热休克蛋白70逆转MKN45胃癌细胞阿帕替尼耐药)
Teng Fei, ,Xu Zhiyuan, ,Lyu Hang, ,Wang Yiping, ,Wang Lijing, ,Huang Ting, ,Sun Jiancheng, ,Zhu Haote, ,Ni Yixiu, ,Cheng Xiangdong
…… page:92-98
Relationships between the enrichment of ETBF, Fn, Hp in intestinal and colorectal cancer (肠毒素脆弱拟杆菌具核梭杆菌和幽门螺旋杆菌在肠道内富集度与结直肠癌的关系)
Zhang Jing, ,Lu Xiaolan, ,Zhao Gang, ,Shi Haitao, ,Geng Yan, ,Zhong Wenting, ,Dong Lei
…… page:99-104
The relationship between vimentin protein expression in endothelial cells and contrast-enhanced ultrasound characters in VETC(+)hepatocellular carcinoma (VETC(+)肝癌内皮细胞中波形蛋白的表达及其与超声造影表现的关系)
Lan Chunyong, ,Ling Bing, ,Guo Wenwen, ,Yin Wu, ,Zhong Xiaogang, ,Han Yamin, ,Dong Xiaofeng
…… page:105-109
Impact of the 21-gene recurrence score assay in clinical treatment and prognosis analysis for patients with hormone receptor positive early-stage breast cancer (21基因检测复发风险评分在激素受体阳性早期乳腺癌临床治疗和预后评估中的价值)
Zhang Yanna, ,Zhou Yidong, ,Mao Feng, ,Guan Jinghong, ,Lin Yan, ,Wang Xuejing, ,Shen Songjie, ,Wang Changjun, ,Yao Ru, ,Sun Qiang
…… page:110-114
Risk factor analysis of the patients with solitary pulmonary nodules and establishment of a prediction model for the probability of malignancy (孤立性肺结节的CT影像学特征及良恶性预测模型的建立)
Wang Xin, ,Xu Yuehua, ,Du Ziyan, ,Qian Yajuan, ,Xu Zhonghua, ,Chen Rui, ,Shi Minhua
…… page:115-120
Evaluation of progression-free survival for locally advanced rectal cancer by MRI after neoadjuvant chemoradiotherapy and total mesorectal excision (MRI评估局部晚期直肠癌新辅助放化疗及全直肠系膜切除术后无进展生存期的价值)
Zhang Jianxin, ,Yang Zhao, ,Fan Peng, ,Zhang Junjie, ,Xin Lei, ,Hou Lina, ,Du Xiaosong, ,Yang Xiaotang
…… page:121-126
Effect of postoperative precision nutrition therapy on postoperative recovery for advanced gastric cancer after neoadjuvant chemotherapy (术后精准营养疗法对新辅助化疗后进展期胃癌患者术后恢复的效果观察)
Zhao Qun, ,Li Yong, ,Yu Bin, ,Yang Peigang, ,Fan Liqiao, ,Tan Bibo, ,Tian Yuan, ,Yang Anbo
…… page:127-132
A randomized controlled study of erlotinib versus pemetrexed combined with cisplatin in neoadjuvant therapy of stage ⅢA EGFR-mutant lung adenocarcinoma (厄洛替尼与培美曲塞加顺铂方案新辅助治疗ⅢA期表皮生长因子受体突变型肺腺癌的随机对照研究)
Chen Wenqing, ,Li Pei, ,Wang Qiang, ,Zhang Yijun, ,Li Hongyu, ,Jin Xintian, ,Yan Song, ,Kou Guofeng, ,Cai Sanli, ,Liu Gang
…… page:133-137
Therapeutic effect of cervical Jiaji electroacupuncture on postoperative intractable hiccup of liver neoplasms (电针颈夹脊穴治疗肝癌切除术后顽固性呃逆的疗效观察)
Zhang Shike, ,Gao Weibin, ,Liu Yong, ,He Hui
…… page:138-140
Outcome and prognosis of spinal myeloma surgery (脊柱骨髓瘤的手术治疗及预后分析)
Liu Weifeng, ,Li Bin, ,Yang Fajun, ,Hao Lin, ,Li Yuan, ,Niu Xiaohui
…… page:141-146
Clinical analysis of 138 multiple primary cancers diagnosed of digestive system malignant tumor initially (138例首发于消化系统的多原发癌临床分析)
Lyu Jiaming, ,Xiong Huacai, ,Wu Bo, ,Zhou Xiaoquan, ,Hu Jie
…… page:147-150
Screening of benign and malignant thyroid nodules in 5 196 physical examination population (5196例健康体检者甲状腺良恶性结节筛查结果分析)
Li Menghui, ,Liu Juntian
…… page:151-154
The option of critical patients with cancer for ICU (肿瘤重症患者的重症监护治疗抉择)
Xia Rui, ,Wang Donghao
…… page:155-159
DICER1 mutaiton identified in sisters with Ovarian Sertoli-Leydig cell tumor (同患卵巢支持-间质细胞瘤的姐妹发现DICER1突变)
Ren Meng, ,Cong Xiaofeng, ,Zhao Shasha, ,Zhang Ying, ,Yang Lei
…… page:159-160

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Neurology, Year 2018, Issue 03 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Neurology. Year 2018 Issue 03 is now available on CAOD.
In this issue:

pa jin sen bing lin chuang zhen zhi ying zhong shi huan zhe jian kang sheng huo zhi liang (帕金森病临床诊治应重视患者健康生活质量)
LIU Zhenguo, ,WAN Ying
…… page:161-164
Magnetic resonance imaging study of basal ganglia volumes in patients with Parkinson’s disease (帕金森病患者基底节核团体积的磁共振成像研究)
Ma XinXin, ,Su Wen, ,Li Shuhua, ,Peng Shuai, ,Li Chunmei, ,Wang Rui, ,Chen Min, ,Chen Haibo
…… page:165-170
Helper T cell Th9 and its cytokine interleukin-9 in peripheral blood of patients with Parkinson’s disease (帕金森病患者外周血中辅助性T细胞亚群Th9及其细胞因子白细胞介素9的研究)
Yang Yi, ,Han Chenyang, ,Guo Li, ,Guan Qiaobing
…… page:171-174
The effect and mechanism of interfering the nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1 gene in Parkinson’s disease mouse models (干扰烟酰胺单核苷酸腺苷转移酶1表达对帕金森病小鼠模型的作用及其机制研究)
Liang Dong, ,Hou Wenlong, ,Li Yongsheng, ,Niu Mengyue, ,Xu Rui, ,Xie Anmu
…… page:175-180
Boucher-Neuh(a)user syndrome caused by compound heterozygous mutations: a case report and literature review (PNPLA6基因复合杂合突变引起的Boucher-Neuh(a)user综合征一例并文献分析)
Ding Ming, ,Gu Weihong, ,Zhang Jin, ,Li Zhengyun, ,Zhang Xin, ,Hao Ying, ,Cai Ying, ,Cao Yongyue, ,Zhang Zhanhui
…… page:181-186
A family with Andersen-Tawil syndrome induced by a new mutation Q164R in the KCNJ2 gene and previous literature review (KCNJ2基因新突变致Andersen-Tawil综合征一家系报道及既往病例回顾)
Wang Yingying, ,Zhang Wei, ,Chang Xueli, ,Li Hao, ,Guo Junhong
…… page:187-191
zhong zheng ji wu li huan zhe wai zhou xue dan ge he xi bao zhong microrna-635 biao da de chu bu tan jiu (重症肌无力患者外周血单个核细胞中microRNA-635表达的初步探究)
WANG Yu, ,ZHANG Zuoxue, ,WANG Jianjian, ,KONG Xiaotong, ,LIU Zhaojun, ,WANG Lihua
…… page:192-194
qi xue jian chong zhi gan xi bao zhi liao da shu nao chu xue de yan jiu (脐血间充质干细胞治疗大鼠脑出血的研究)
LIU Zuo, ,ZHANG Guohua, ,YAO Xingyu, ,HE Juan, ,YANG Limin, ,LI Guangnan, ,HOU Jifeng, ,JIN Na, ,WEI Linzuo, ,DUAN Rui
…… page:195-199
you qiao ben nao bing zhi fei jing zuo xing zuo zuo chi xu zhuang tai yi li (由桥本脑病致非惊厥性癫痫持续状态一例)
LI Juan, ,HE Jianle, ,CHENG Zhijuan, ,TU Jianglong
…… page:200-201
qin xi xing zhen jun xing bi – bi zuo yan yin qi hai mian zuo – kuang jian zong he zheng er li (侵袭性真菌性鼻-鼻窦炎引起海绵窦-眶尖综合征二例)
ZHUO Mingxing, ,WU Jie, ,SUI Ranran, ,HU Lin, ,NAN Shanji
…… page:202-205
kang jie chu dan bai xiang guan dan bai 2 kang ti xiang guan nao yan ban you liang an suan jiao zhi liu shi huo dan bai 1 kang ti yang xing yi li (抗接触蛋白相关蛋白2抗体相关脑炎伴有亮氨酸胶质瘤失活蛋白1抗体阳性一例)
WANG Ying, ,WANG Liang, ,JIA Lijing
…… page:206-207
zhong fu jing lu ci ci ji zhi liao pa jin sen bing yi yu de xiang guan jin zhan (重复经颅磁刺激治疗帕金森病抑郁的相关进展)
QIU Zuohui, ,GAO Yuyuan, ,NIE Kun, ,WANG Limin, ,WANG Lijuan
…… page:208-211
pa jin sen bing ban fa nao xiao xue guan bing de lin chuang yan jiu jin zhan (帕金森病伴发脑小血管病的临床研究进展)
HU Wenjian, ,WAN Ying, ,LIU Zhenguo
…… page:212-216
xu ni xian shi ji shu zai pa jin sen bing kang fu zhong de ying yong jin zhan (虚拟现实技术在帕金森病康复中的应用进展)
ZHANG Xiaodan, ,FAN Weinv
…… page:216-219
igg4 xiang guan xing ji bing de shen jing xi tong shou lei qing kuang yan jiu jin zhan (IgG4相关性疾病的神经系统受累情况研究进展)
ZHANG Weiguanliu, ,CUI Li, ,LIU Jingzuo, ,ZHANG Haining
…… page:219-224
man xing yan xing tuo sui qiao xing duo fa xing shen jing gen shen jing bing xiang guan zhen chan (慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病相关震颤)
ZUO Hongfei, ,CUI Liying
…… page:224-227
zhuan jia zhuang xian su dan bai xiang guan jia zu xing dian fen yang duo fa xing shen jing bing de zhi liao jin zhan (转甲状腺素蛋白相关家族性淀粉样多发性神经病的治疗进展)
YANG Zizuo, ,LI Xiaobo, ,YUAN Yi, ,HUANG Shunxiang, ,LIU Lei, ,TANG Beisha, ,ZHANG Ruxu
…… page:227-232
di 21 jie guo ji pa jin sen bing ji yun dong zhang ai xue shu hui yi jian jie (第21届国际帕金森病及运动障碍学术会议简介)
XIAO Qin, ,XU Pingyi, ,LIU Weiguo, ,JIN Lingjing, ,CHEN Shengdi
…… page:233-235
zhong hua yi xue hui di 20 ci quan guo shen jing bing xue xue shu hui yi ji yao (中华医学会第20次全国神经病学学术会议纪要)
PENG Bin, ,CUI Liying
…… page:235-238
zhong hua shen jing ke za zhi di liu jie bian ji wei yuan hui cheng li da hui hui yi ji yao (中华神经科杂志第六届编辑委员会成立大会会议纪要)
XU Zuo, ,ZHENG Qing, ,WANG Mouyue
…… page:238-240

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Dermatology, Year 2018, Issue 02 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Dermatology. Year 2018 Issue 02 is now available on CAOD.
In this issue:

lin zhuang xi bao zhong liu pi fu jing te zheng zhuan jia gong shi (2017) (鳞状细胞肿瘤皮肤镜特征专家共识(2017))
ZHONG Guoyiliaobaojianguojijiaoliucujinhuipifukefenhuipifuyingxiangxuezu, ,ZHONG Huayixuehuipifuxingbingxuefenhuipifubingshuzihuazhenduanyaxuezu, ,ZHONG Guozhongxiyijiehexuehuipifuxingbingzhuanyeweiyuanhuipifuyingxiangxuezu, ,ZHONG Guoyishixiehuipifukeyishifenhuipifuwaikeyazhuanyeweiyuanhui, ,ZHONG Guoyixuezhuangbeixiehuipifubingyupifumeirongfenhuipifuyingxiangzhuangbeixuezu
…… page:87-91
mei gui zuo chuang re dian tao lun (玫瑰痤疮热点讨论)
XU Yang, ,LUO Dan
…… page:92-95
Effect of aminolevulinic acid-based photodynamic therapy on the expression of protein kinase D1 and its phosphorylation sites in a cutaneous squamous cell carcinoma cell line A431 (氨基酮戊酸光动力疗法对鳞状细胞癌细胞株A431蛋白激酶D1及其磷酸化位点的影响)
Gu Jing, ,Wang Fuliang, ,Wang Laiqun, ,Liu Baoguo, ,Zhou Meng, ,Miao Guoying, ,Li Xiaojing
…… page:96-100
Clinical analysis of 30 cases of cutaneous adverse reactions to tyrosine kinase inhibitors (酪氨酸激酶抑制剂相关皮肤不良反应30例分析)
Zhu Huiling, ,Cheng Xiping, ,Huang Weining, ,Wang Xia, ,Wen Liuyan, ,Fan Hui, ,Zhang Yangbing, ,Zhang Dehua, ,He Jiaxi, ,Xiong Chunping, ,Han Jiande
…… page:101-105
Production of farnesol in Candida albicans biofilms of resistant and standard strains in different media (不同培养基中耐药株及标准株白念珠菌生物膜法尼醇分泌的比较研究)
Zhang Ping, ,Chen Shengyan, ,Chen Xiaojun, ,Yu Lihua, ,Ma Ming, ,Li Chengxi, ,Zheng Linxia, ,Wei Xin
…… page:106-111
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:111,120,165
Effect of surgery combined with aminolevulinic acid-based photodynamic therapy on the recurrence of extramammary Paget’s disease (手术联合氨基酮戊酸光动力治疗乳房外Paget病对复发的影响)
Yan Jianna, ,Wu Yun, ,Chen Yuchong, ,Chen Xiaogang, ,Li Liang, ,Shi Lei, ,Tang Yichen, ,Wang Xiuli
…… page:112-115
Pyoderma gangrenosum, acne, pyogenic arthritis, and suppurative hidradenitis syndrome: a case study (PAPASH综合征一例研究)
Mao Zihui, ,Zhang Jiang’an, ,Yu Jianbin, ,Ma Qian, ,Cao Ruixiang, ,Zhao Lei, ,Li Xin, ,Chen Yingying, ,Cheng Lingyun
…… page:116-120
Analysis of factors influencing treatment outcomes of halo nevus (不同治疗方法对晕痣疗效的影响因素分析)
Hu Wenting, ,Huang Jun, ,Xu Ai’e
…… page:121-125
A comparative split-face study of invasive microneedle radiofrequency versus plasma fractional radiofrequency in the treatment of atrophic acne scars (侵入性微针射频与等离子点阵射频治疗痤疮凹陷性瘢痕的自身对照研究)
Wang Ben, ,Deng Yuxuan, ,Li Ji, ,Shi Wei, ,Tang Yan, ,Jian Dan
…… page:126-130
Ultrahistopathological features of six cases of symmetrical acrokeratoderma under transmission electron microscope (六例对称性肢端角化病的透射电镜观察)
Zhou Ying, ,Wang Sijie, ,Wu Yayun, ,Li Shijie, ,Li Zhaojun, ,Zhang Guoxue, ,Fan Yiming
…… page:131-135
Cavernous lymphatic malformation involving the bilateral labia minora: a case report (双侧小阴唇海绵状淋巴管畸形一例)
Yin Dong, ,Gao Jianwu, ,Yang Li, ,Yang Fan
…… page:136-137
In vitro effect of diammonium glycyrrhizinate on the growth of human hair follicles and Wnt/β-catenin signaling pathway (甘草酸二铵对人毛囊生长作用及对Wnt/β连环蛋白信号通路的影响)
Han Le, ,Liu Ben, ,Chen Xianyan, ,Jiang Yuchen, ,Deng Wenjia, ,Wan Miaojian
…… page:138-142
Cutaneous mucormycosis caused by Mucor irregularis: a case report (不规则毛霉致原发性皮肤毛霉病一例)
Zhang Shuai, ,Li Zhenlu, ,Li Jianguo, ,Zhang Shuzhen, ,Wan Zhe, ,Li Xueli
…… page:142-144
fen ci qie chu lian he gai xing zhi liao mian bu zuo hen lin chuang guan cha (分次切除联合改形治疗面部瘢痕临床观察)
WENG Shengtao, ,GU Zichun, ,LI Hua
…… page:145-147
se su xing ru fang wai paget bing yi li (色素性乳房外Paget病一例)
GAO Tao, ,FENG Lin, ,ZHANG Zhong, ,YAN Heng
…… page:147
hong mo tuo se su wei shou fa de bai zuo feng yi li (虹膜脱色素为首发的白癜风一例)
CHEN Rong, ,MAO Jianbo, ,XU Aie
…… page:148
fan fa xing zhi yi xing jiao hua bing yi li ji jia xi diao cha (泛发性脂溢性角化病一例及家系调查)
XIE Fangming, ,WANG Ruohan
…… page:149
pi fu que sun wei shou fa biao xian de ji sui shuan xi zong he zheng yi li (皮肤缺损为首发表现的脊髓栓系综合征一例)
LIU Li, ,YANG Huan, ,GAO Yi, ,GAN Liqiang, ,WANG Hua, ,REN Faliang
…… page:150
ru xian ai fang liao hou ying ban bing yi li (乳腺癌放疗后硬斑病一例)
QIAN Tong, ,LIU Zuo, ,LIU Jiazuo, ,SHU Chang, ,MA Donglai
…… page:151
wei jian zhi liu shu hou fu bu huai ju xing nong pi bing yi li (胃间质瘤术后腹部坏疽性脓皮病一例)
XIONG Chengcheng, ,MA Yuanping, ,SUO Zuyu, ,ZHANG Niannian, ,CAI Liang
…… page:152
zhi jia hua wen shen cai hui zhi bian ying xing jie chu xing pi yan er li (指甲花文身彩绘致变应性接触性皮炎二例)
WANG Shangshang, ,WU Jinfeng, ,XU Jinhua
…… page:153
wai yong mi nuo di er rong ye zhi er tong duo mao zheng yi li (外用米诺地尔溶液致儿童多毛症一例)
WU Xiaozuo, ,XU Minhong
…… page:154
chi jiu xing long qi xing hong ban yu huai ju xing nong pi bing he bing iga dan ke long bing zhong qiu dan bai xue zheng yi li (持久性隆起性红斑与坏疽性脓皮病合并IgA单克隆丙种球蛋白血症一例)
LIU Zuo, ,CHEN Liuqing
…… page:155-156
xian tian xing pi fu fa yu bu quan ban tai sheng ya yi li (先天性皮肤发育不全伴胎生牙一例)
CHEN Jun, ,CHEN Qianbo, ,LI Huaying
…… page:156
te ying xing pi yan zhuan lu zu xue ji ba dian zhi liao yan jiu jin zhan (特应性皮炎转录组学及靶点治疗研究进展)
CHEN Lijie, ,LIANG Jingyao, ,LIU Yumei, ,SHAO Lei, ,WANG Jianqin
…… page:157-159
bai xi bao jie su 36 shou ti zuo kang ji que xian yu wu jun xing nong zuo bing (白细胞介素36受体拮抗剂缺陷与无菌性脓疱病)
WANG Dan, ,HE Yongping, ,WANG Sheng
…… page:160-162
ban ceng xiao ti zai pi fu shen tou ping zhang xing cheng zhong de zuo yong (板层小体在皮肤渗透屏障形成中的作用)
GENG Qingwei, ,SONG Xiuzu
…… page:163-165
Glycation stimulates cutaneous monocyte differentiation in reconstructed skin in vitro (糖化作用刺激体外重建全层皮肤模型中单核细胞分化)
Pageon H, ,Zucchi H, ,Rousset F
…… page:166-167

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

China Drug Store, Year 2018, Issue 02 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for China Drug Store. Year 2018 Issue 02 is now available on CAOD.
In this issue:

sheng yi yu sheng huo (生意与生活)
HAO Zuo
…… page:4
yin ru cha yi hua du jia chan pin zeng jia pin lei ke dan jia yu mao li shi lian suo yao fang wei lai qu shi zhi yi zhen tong pin lei yao ye you da zuo wei (引入差异化独家产品增加品类客单价与毛利是连锁药房未来趋势之一——镇痛品类药也有大作为)

…… page:10-11
qi cheng yao dian wu hu lian wang yi yuan (七成药店无互联网医院)
YANG Jianying
…… page:12,14
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:16,18,20,22,24,86-87
shen yao shi jian he shi xiu ? (“神药”事件何时休?)
FAN Zhou
…… page:26
bing gou chao zhong gao shang yu (并购潮中高商誉)
ZHAO Zhenji
…… page:28-29
shou ying dian zi hua , nuan feng chui quan guo (首营电子化,暖风吹全国)
ZHAO Zhenji
…… page:32-34
liang piao zhi yin fa xian jin liu wei ji , xing ye qi ye yin bian sheng bian (“两票制”引发现金流危机,行业企业因变生变)
ZHOU Yutao
…… page:36-37
yao dian yu dao cheng shi gai zao zen me ban (药店遇到城市改造怎么办)
WU Mengyue
…… page:38-39
cong shu pu ma dao wo bo lian , wai zi yao dian dong xing ji (从舒普玛到沃博联,外资药店“东行记”)
XU Guo
…… page:42,44-45
wba de zhong guo zhi lu (WBA的中国之路)
ZHAO Zhenji
…… page:46-49
wo bo lian : kuo zhang ji yin xia de xi zheng yu dong du (沃博联:“扩张基因”下的西征与东渡)
GAO Hongyang
…… page:50-53
yi ren ai zhi xin , gou jian yi yao sheng tai quan (以仁爱之心,构建医药生态圈)
YANG Jianying
…… page:54-55
ri ben zui da pei yao ju ain holding de ren cai pei yang mi mi (日本最大配药局AIN HOLDING的人才培养秘密)
SHAN Benwudao
…… page:56-57
cvs shou gou an tai bao xian , chuan tong yao fang ji jiang si wang ? (CVS收购安泰保险,传统药房即将“死亡”?)
GAO Hongyang
…… page:58,60
chun jie cu xiao quan gong lue (春节促销全攻略)
JIANG Zhimin
…… page:62-63
dang yun ying yu dian shang tong xing , qi ji yin ci dan sheng (当运营与电商同行,奇迹因此诞生)
ZHAO Anzuo
…… page:64-65
dian chang ru he guo nian guan (店长如何过“年关”)
ZHANG Xiaoyu
…… page:65-66
yin dao shi jiao xue : rang xue xi bian de geng rong yi (引导式教学:让学习变得更容易)
SONG Cheng
…… page:68-69
liu gan lai xi , yao dian ru he ying dui (流感来袭,药店如何应对)
JIANG Zhimin
…… page:70-71
zhong yao sheng yi , ren cai zao (中药生意,人才造)
WU Mengyue
…… page:72-73
tou liang huan zhu zhi sang ma huai san shi liu ji xiao shou ji qiao xi lie an li di er shi wu er shi liu ji (偷梁换柱、指桑骂槐——三十六计销售技巧系列案例第二十五、二十六计)
DAI Dai
…… page:74-75
tiao cao ji , zhao zhun wei lai de fang xiang (跳槽季,找准未来的方向)
ZHANG Xiaoyu
…… page:76-77
2017 nian yao dian hui yuan xiao fei de ji ben te dian (2017年药店会员消费的基本特点)
ZHONG Guoyaodianyanjiubu
…… page:78-79
xin shi dai lian suo yao dian zhi neng hua sheng ji de mi yue (新时代连锁药店智能化升级的密钥)
GAO Junjun
…… page:80-82
hong se feng bao xi ji ling shou yao dian (“红色风暴”袭击零售药店)
XU Guo
…… page:84-85

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Journal of Clinical Electroneurophysiology, Year 2017, Issue 06 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: April 15, 2018 at 08:03AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Clinical Electroneurophysiology. Year 2017 Issue 06 is now available on CAOD.
In this issue:

A comparative study of the treatment of rTMS on cognitive disorder in schizophrenia (重复经颅磁刺激治疗精神分裂症病人认知功能障碍的研究)
SUN Xirong, ,YUAN Jie, ,ZHANG Jie, ,HUANG Zuo, ,SHI Dianhong, ,YAN Caiying, ,SHEN Yiming, ,YANG Zhendong, ,LIU Haijun
…… page:321-325
Study on visual evoked potential in patients with neuromyelitis optica spectrum disorders (视神经脊髓炎谱系疾病患者视觉诱发电位研究)
LI Fang, ,LIU Weiliang, ,WANG Xian
…… page:326-330
Clinical characteristics of patients with HIV in the Department of Neurology (HIV初筛阳性患者在神经内科的分布及临床特点)
CHEN Qian, ,Ma Xuntai, ,FENG Zhanhui
…… page:331-333
Clinical study of the effect of psychological intervention on the depression rehabilitation of diabetic patients with stroke (心理干预对糖尿病合并脑卒中抑郁症患者康复效果的临床研究)
HUANG Jie, ,QIN Hong
…… page:334-335,338
Clinical effect of Cinnarizine Capsules fluoride combined with Toutongning capsules in the treatment of migraine (氟桂利嗪胶囊联合头痛宁胶囊治疗偏头痛的临床效果)
ZHANG Lijun, ,HUANG Yiping
…… page:336-338
The efficacy of olanzapine combined with memantine in thetreatment of patients with Alzheimer (临床应用奥氮平与美金刚进行联合治疗老年痴呆60例的疗效及其副反应观察)
LUO Zuozuo, ,GUAN Xingqiu, ,WANG Zuozuo, ,ZHANG Siyun, ,BI Jiajia
…… page:339-343
zao kuang zheng huan zhe shi shi yao wu lian he xin li zhi liao de liao xiao (躁狂症患者实施药物联合心理治疗的疗效)
HU Jiehong
…… page:344-345,348
ding luo huan tong lian he kang yi yu yao zhi liao nv xing yi yu zheng de liao xiao ji dui huan zhe xing gong neng de ying xiang (丁螺环酮联合抗抑郁药治疗女性抑郁症的疗效及对患者性功能的影响)
MA Heng
…… page:346-348
zao qi ji lan – ba lei zong he zheng huan zhe de xia zhi ti gan you fa dian wei te dian fen xi (早期吉兰-巴雷综合征患者的下肢体感诱发电位特点分析)
WANG Pan, ,HE Ying, ,LI Yuzhuo
…… page:349-350
la mo san zuo lian he bing wu suan na zhi liao nao zu zhong ji fa zuo ( zuo ) de liao xiao ji dui huan zhe sheng huo pin zhi de ying xiang (拉莫三嗪联合丙戊酸钠治疗脑卒中继发癫(痫)的疗效及对患者生活品质的影响)
ZHANG Zhanqin
…… page:351-352,355
shuang e da gu ban jian ya shu zhi liao nao wai shang hou nan zhi xing mi man xing nao zhong zhang de lin chuang xiao guo ji dui huan zhe shen jing gong neng ying xiang (双额大骨瓣减压术治疗脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀的临床效果及对患者神经功能影响)
YANG Zhennian, ,ZHEN Yun, ,CHEN Kaipeng
…… page:353-355
cheng ren lin chuang xia fa zuo nao dian tu te zheng (成人临床下发作脑电图特征)
MA Zuo, ,WANG Xiaozuo, ,GE Jianqing, ,WANG Lingling, ,YU Chuanyong, ,WANG Yingxin, ,GAO Zuo, ,WU Caiyun, ,LANG Zuowen, ,SHI Zuo, ,MIAO Ailiang
…… page:356-363
yi da la feng yong yu fang zhi chuang shang xing nao xue guan jing luan de lin chuang yan jiu (依达拉奉用于防治创伤性脑血管痉挛的临床研究)
XU Huanbo, ,XIAO Zhe
…… page:364-365,375
fu za xing re xing jing zuo huan er nao dian tu jian ji bo yu zuo ( zuo ) xiang guan xing de yan jiu (复杂型热性惊厥患儿脑电图尖棘波与癫(痫)相关性的研究)
CHEN Guochun, ,LU Xianxiu, ,CAI Yishu
…… page:366-368
er tong nan zhi xing zuo ( zuo ( de zhen duan ji zhi liao jin zhan (儿童难治性癫(痫(的诊断及治疗进展)
XING Qianlu
…… page:369-375
nao dian huo dong gao pin zhen dang xian xiang ding wei zhi ( zuo ) qu zai zuo ( zuo ) wai ke zhong ying yong de yan jiu jin zhan (脑电活动高频振荡现象定位致(痫)区在癫(痫)外科中应用的研究进展)
JIANG Chenxi, ,LI Xiaozuo
…… page:376-378
gai ji huo zhong xing dan bai mei he na qing jiao huan ti 1 zai zuo ( zuo ) suo zhi shen jing yuan sun hai zhong de yan jiu jin zhan (钙激活中性蛋白酶和钠氢交换体1在癫(痫)所致神经元损害中的研究进展)
HU Zuoyue
…… page:379-382

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT