Chinese Journal of Radiation Oncology, Year 2017, Issue 05 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: June 11, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Radiation Oncology. Year 2017 Issue 05 is now available on CAOD.
In this issue:

Clinical application of brachytherapy for malignant tumors (1):head and neck and thoracic tumors (恶性肿瘤近距离放射治疗临床应用(一)——头颈部及胸部)
Cheng Guanghui
…… page:489-494
di 8 jie quan guo bi yan ai xue shu da hui zuo bi yan ai gui fan hua zhen liao pei xun ban jie shu (第8届全国鼻咽癌学术大会暨鼻咽癌规范化诊疗培训班结束)
WANG Xiaoshen, ,HU Chaosu
…… page:494
Expert consensus on work flow and quality control of CT-guided 125Iseed permanent interstitial brachytherapy assisted by 3D-printing non-coplanar templates (3D打印非共面模板辅助CT引导放射性125I粒子植入治疗技术流程与QC的专家共识)
ZHONG Huayixuehuifangshezhongliuzhiliaoxuefenhui, ,ZHONG Guoyishixuehuifangshezhiliaozhuanyeweiyuanhui, ,ZHONG Guoyanjiuxingyiyuanfangshezhiliaozhuanyeweiyuanhui, ,ZHONG Guolaonianzhongliuxuehuiweichuangzhiliaofenhui, ,BEI Jingyixuehuifangshezhongliuzhuanyeweiyuanhui, ,ZHONG Guobeifanglizizhiliaoduozhongxinxiezuozu
…… page:495-500
Study on N staging system for nasopharyngeal carcinoma based on intensity-modulated radiotherapy and RTOG guidelines for cervical lymph node levels (基于IMRT和RTOG颈部淋巴结分区标准的鼻咽癌N分期研究)
Kang Min, ,Zhao Tingting, ,Zhou Pingting, ,Liao Xueyin, ,Wei Tingting, ,Wang Rensheng
…… page:501-507
A meta-analysis of diffusion tensor imaging for diagnosis of early radiation-induced brain injury (DTI参数诊断早期放射性脑损伤Meta分析)
Li Junchen, ,Li Guohua, ,Hu Chunhong
…… page:508-512
A retrospective study of the treatment for epithelial-myoepithelial carcinoma (上皮-肌上皮癌的临床特点与疗效分析)
Zhang Jianghu, ,Huang Xiaodong, ,Gao Li, ,Yi Junlin, ,Yang Lin, ,Ma Peiqing, ,Xu Guozhen, ,Luo Jingwei, ,Xiao Jiangping, ,Wang Kai, ,Qu Yuan, ,Zhang Shiping
…… page:513-516
bai qiu en yi xue zhuan jia wei yuan hui fang she zhong liu zhuan ye wei yuan hui cheng li da hui ji yao (白求恩医学专家委员会放射肿瘤专业委员会成立大会纪要)
ZHANG Zehua, ,YIN Le, ,GAO Yumin
…… page:516
Clinical effect of three-dimensional radiotherapy combined with chemotherapy for esophageal squamous cell carcinoma:a study of 1257 patients (1257例食管鳞癌三维放疗+化疗的临床研究)
Zhand Andu, ,Han Jing, ,Han Chun, ,Kong Jie, ,Wang Lan, ,Zhang Jun, ,Hao Kaikai
…… page:517-521
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:521,581,587,602
Influence of microextension on clinical target volume delineation in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma among patients with non-small cell lung cancer (肺腺癌与鳞癌微观延展对GTV→CTV的影响)
Zhang Weike, ,Xie Limei, ,Wang Zhongshan, ,Pang Dequan
…… page:522-526
Clinical effect of whole brain radiotherapy for brain metastases from lung adenocarcinoma in patients with or without EGFR mutations (不同EGFR突变肺腺癌脑转移患者WBRT分析)
Zhang Xiaqin, ,Li Hongwei, ,Wang Weili, ,Jia Sufang, ,Bai Wei, ,Cao Jianzhong, ,Song Xin
…… page:527-531
Prognostic role of primary tumor burden in extranodal nasal-type NK/T-cell lymphoma (原发肿瘤负荷对结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤预后影响)
Qi Shunan, ,Xu Liming, ,Yuan Zhiyong, ,Cao Jianzhong, ,Lan Shengmin, ,Wu Junxin, ,Wu Tao, ,Zhu Suyu, ,Qian Liting, ,Hou Xiaorong, ,Zhang Fuquan, ,Zhang Yujing, ,Zhu Yuan, ,Yang Yong, ,Li Yexiong
…… page:532-537
Clinical efficacy of preoperative neoadjuvant chemoradiotherapy for unresectable locally advanced adherent colon cancer in 40 patients (40例局部晚期结肠癌术前neoCRT临床分析)
Yu Xin, ,Xiao Weiwei, ,Wang Qiaoxuan, ,Guo Suping, ,Zeng Zhi-fan, ,Ding Peirong, ,Li Liren, ,Chen Gong, ,Pan Zhizhong, ,Wan Deseng, ,Gao Yuanhong
…… page:538-541
Efficacy and adverse effects of hypofractionated radiotherapy versus conventionally fractionated radiotherapy in patients with intermediate-to high-risk localized prostate cancer:a meta-analysis (中高危局限期前列腺癌大分割及常规分割放疗疗效对比——Meta分析)
Guo Wei, ,Gu Xiaobin, ,Qi Xin, ,Gao Xianshu, ,Ma Mingwei, ,Cui Ming, ,Xie Mu, ,Bai Yun, ,Peng Chuan
…… page:542-545
Clinical efficacy and safety of recombinant adenovirus-p53 combined with concurrent radiotherapy and hyperthermia in treatment of advanced soft tissue sarcoma:a study of 76 patients (外源p53基因联合热疗和放射治疗76例晚期软组织肉瘤临床研究)
Xiao Shaowen, ,Xu Yizhi, ,Zhang Shanwen, ,Liu Changqing, ,Fang Zhiwei, ,Bai Chujie, ,Li Dongming, ,Li Yongheng, ,Cai Yong, ,Sun Yan, ,Zheng Baomin, ,Su Xing, ,Xu Gang
…… page:546-549
CT-guided interstitial brachytherapy for locally advanced cervical cancer:introduction of the technique and report of dosimetry (CT引导下局部晚期宫颈癌组织间插植近距离治疗剂量学分析)
Liu Zhongshan, ,Zhao Yangzhi, ,Guo Jie, ,Lin Xia, ,Lu Shuangchen, ,Wang Hongyong, ,Qiu Ling, ,Li Yunfeng, ,Ren Xiaojun, ,Zhong Bingya, ,Wang Tiejun
…… page:550-554
Application of 4DCT and MRI image deformation registration in the determination of primary liver cancer radiotherapy target (4DCT与MR图像形变配准确定原发性肝癌放疗靶区的应用研究)
Huang Fujing, ,Ma Changsheng, ,Wang Ruozheng, ,Gong Guanzhong, ,Shang Dongping, ,Yin Yong
…… page:555-559
Dosimetric evaluation of four adaptive IMRT strategies for head-neck cancer (头颈部肿瘤ART-IMRT四种方案剂量学评估)
Tan Shuhui, ,Li Yufeng, ,Huang Pu, ,Lou Jingjiao, ,Li Hongsheng, ,Yin Yong, ,Li Dengwang
…… page:560-564
Efficacy and safety of 125Iseed implantation for treating neuroblastoma in nude mice (125I粒子植入术对荷神经母细胞瘤裸鼠有效性和安全性实验研究)
Zhang Wang, ,Yang Yan, ,Lyu Linya, ,Wang Shan, ,Kong Xiangru, ,Zhang Jun, ,Yang Jiao, ,Wang Yuchan
…… page:565-571
mir-15a fu diao kong bmi-1 dui yi xian ai xi bao xi panc-1 fang she min gan xing ying xiang (miR-15a负调控Bmi-1对胰腺癌细胞系PANC-1放射敏感性影响)
LIU Chang, ,TIAN Xing, ,GUO Leiming, ,ZHANG Zuo, ,JIA Qiming, ,CAO Qingyun, ,WAN Baishun, ,WANG Xiaoqian, ,LU Yufei, ,DING Gaofeng
…… page:572-574
mir-124 guo biao da zeng qiang ren gong jing ai xi bao fang she min gan xing (miR-124过表达增强人宫颈癌细胞放射敏感性)
LIU Yanjie, ,GU Hao, ,SHI Huirong, ,QIAO Yuhuan, ,HAN Liping, ,BIAN Aiping, ,ZHANG Mengzhen, ,JI Mei, ,GUO Hongjun, ,CHANG Qing, ,GUO Ruixia
…… page:575-576
wa li an jia su qi fu jian lian suo gu zhang wei xiu ti hui (瓦里安加速器附件联锁故障维修体会)
LIN Zhixue, ,TAN Li
…… page:577
Advances in treatment of early-stage classical Hodgkin’s lymphoma (早期经典型霍奇金淋巴瘤的治疗进展)
Shen Jinwen, ,Zhu Yuan
…… page:578-581
Progress in the application of rituximab in treating primary mediastinal B-cell lymphoma (利妥昔单抗应用于临床后原发纵隔B细胞淋巴瘤治疗进展)
Xu Liming, ,Yuan Yajing, ,Wang Peiguo, ,Wu Gang
…… page:582-587
Advances in therapeutic options for peripheral T-cell lymphomas (外周T细胞淋巴瘤临床治疗进展)
Wu Zheng, ,Zhu Suyu
…… page:588-592
Significance of p53 in cervical cancer and its influence on radiosensitivity (p53基因在宫颈癌发病中的意义及对放射敏感性的影响)
Li Ping, ,Chen Minbin
…… page:593-597
Research progress in pathogenesis of myocardial fibrosis in radiation-induced heart damage (放射性心脏损伤心肌纤维化发病机制研究进展)
Yao Ye, ,Zhong Yahua, ,Xie Conghua
…… page:598-602
Selection, installation, and acceptance test of MRI simulator (MRI模拟定位机的选型安装和验收测试)
Chen Xinyuan, ,Han Wei, ,Song Yixin, ,Men Kuo, ,Niu Chuanmeng, ,Zuo Lijing, ,Ren Wenting, ,Dai Jianrong
…… page:603-606

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s