Radiologic Practice, Year 2017, Issue 04 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: July 30, 2017 at 08:01AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Radiologic Practice. Year 2017 Issue 04 is now available on CAOD.
In this issue:

xin xi dong tai (信息动态)

…… page:309,359,394
rsna2016 tou jing bu ying xiang xue (RSNA2016头颈部影像学)
HAO Yonghong, ,LIU Ping, ,XU Zuo, ,ZHANG Zuo, ,PAN Chu, ,ZHU Wenzhen
…… page:310-313
rsna2016 jie ru fang she xue (RSNA2016介入放射学)
ZHAO Lingyun, ,WANG Zuo, ,KANG Zhen, ,XU Anhui
…… page:313-317
rsna2016 fen zi ying xiang xue (RSNA2016分子影像学)
MU Ketao, ,CHEN Xiaowei, ,ZHAO Xu, ,ZHANG Ju, ,SU Changliang, ,ZHU Wenzhen
…… page:317-320
The application of DWI combined with DCE-MRI in staging of uterine cervical carcinoma (磁共振扩散加权成像及动态增强扫描在宫颈癌分期中的应用)
DONG Xue, ,LUO Ya-hong
…… page:321-324
Analysis of related factors of lymph node metastasis of stage Ⅰ B1 ~ Ⅱ A1 cervical squamous cell carcinoma and predicting value of 3.0T MR-DWI (ⅠB1~Ⅱ A1期宫颈鳞癌盆腔淋巴结转移的相关因素分析及3.0T MR-DWI的预测价值)
YU Yanyan, ,DONG Yue, ,DONG Ruitong, ,HU Qiyun, ,ZHANG Rui, ,LI Chao, ,WAN Huizi, ,LUO Zuohong
…… page:325-327
The role of ADC values in the diagnosis of early cervical cancer: comparison with pathologic findings (ADC值对早期宫颈癌的诊断价值及与病理对照研究)
HU Qiyun, ,DONG Yue, ,DONG Ruitong, ,YU Yanyan, ,ZHANG Rui, ,LI Chao, ,WAN Huizi, ,LUO Zuohong
…… page:328-331
Accuracy of multimodal MRI in assessment of the lesion size of stage Ⅰ B1 cervical cancer (多模态磁共振成像对评估Ⅰ B1期宫颈癌大小的准确性)
ZHANG Rui, ,DONG Yue, ,YU Yanyan, ,LUO Zuohong, ,LIU Fan, ,LI Chao, ,WAN Huizi
…… page:332-335
ying xiang xue zai gong jing ai zhen duan zhong de ying yong (影像学在宫颈癌诊断中的应用)
ZHANG Yi, ,LUO Zuohong
…… page:336-340
ying yong dce-mri dui ju bu jin zhan qi gong jing ai tong bu fang hua liao de liao xiao ji yu hou ping jia de yan jiu jin zhan (应用DCE-MRI对局部进展期宫颈癌同步放化疗的疗效及预后评价的研究进展)
LI Zuozuo, ,LUO Zuohong, ,DONG Yue
…… page:341-343
dwi he dce-mri ping jia gong jing ai pen qiang lin ba jie zhuan yi de yan jiu jin zhan (DWI和DCE-MRI评价宫颈癌盆腔淋巴结转移的研究进展)
NIU Wei, ,LUO Zuohong
…… page:344-346
ct guan zhu cheng xiang zai gong jing ai zhong de lin chuang ying yong jin zhan (CT灌注成像在宫颈癌中的临床应用进展)
DONG Ruitong
…… page:347-349
Clinical role of MR diffusion-weighted imaging in the evaluation of intestinal Crohn’s disease and its inflammation activity (磁共振扩散加权成像对评估肠道克罗恩病及其活动性的临床价值)
LAN Xing, ,WEI Juan, ,ZHOU Fan, ,WANG Peng, ,LU Guangming, ,HUANG Wei
…… page:350-354
Diagnostic efficacy of amide proton transfer MRI in the grading of gliomas and predicting tumor cell proliferation (氨基质子转移MRI对脑胶质瘤分级及预测肿瘤细胞增殖的诊断价值)
LI Xinzuo, ,SONG Yukun, ,ZHU Zuolei, ,WANG Yuliang, ,ZHAO Jing, ,YAN Xu, ,WANG Zuozuo, ,CHU Jianping
…… page:355-359
A comparative study in patients with first-episode idiopathic epilepsy before and after treatment using resting state magnetic resonance imaging (首发原发性癫痫患者治疗前后脑静息态功能MRI对比研究)
PEI Chunmei, ,GAO Yang, ,QIAO Pengfei, ,NIU Guangming
…… page:360-364
MRI analysis of cerebral cortical and subcortical glioblastoma (大脑皮层及皮层下胶质母细胞瘤MRI分析)
WANG Zhao-hui, ,HAN Xue, ,GAO Pei-yi
…… page:365-368
Value of 1H-magnetic resonance spectroscopy for the diagnosis of invasive pituitary adenoma (1H-MRS分析对侵袭性垂体腺瘤的诊断价值)
YANG Liu, ,PENG Yan, ,LIU Yun, ,CHEN Jia, ,GONG Mingfu
…… page:369-372
ADC value in the differential diagnosis of primary central nervous system lymphoma from solitary metastasis in cerebellar hemisphere (ADC值在小脑半球原发性中枢神经系统淋巴瘤与单发转移瘤鉴别诊断中的价值)
DONG Anzuo, ,ZHANG Yong, ,CHENG Jingliang, ,BO Chunxiao, ,LI Yanliang, ,LI Zuo
…… page:373-377
A protocol of low tube voltage, less contrast medium dosage and low flow rate for coronary angiography using 3rd-generation dual-source CT : initial experience (第三代双源CT冠状动脉成像三低扫描方案的初步经验)
LIANG Rong, ,ZHANG Zuo, ,LI Fengtan, ,JIANG Yingjian, ,HUA Minghui, ,ZHANG Zewei, ,YU Tielian, ,LI Dong
…… page:378-382
Application value of using dual energy CT with non-linear blending technique to improve the image quality of off-peak CTPA (双能量非线性融合技术补救非峰值肺动脉CTA图像质量的应用价值)
HUANG Yilong, ,HAN Dan, ,JIANG Yue, ,JIN Zuoren, ,ZHAO Zuo, ,ZHAO Wei
…… page:383-387
Quantitative study on abdominal blood flow patterns in patients with aortic dissection using 4D flow MRI (4D Flow MRI对主动脉夹层患者腹部血流模式的定量研究及评估)
LIU Dongzuo, ,LIU Jiadai, ,WEN Zhaoying, ,LI Yu, ,ZHANG Zuo, ,FAN Zhanming
…… page:388-394
Adenosine stress BOLD-fMRI in the diagnosis of coronary heart disease: a meta-analysis (腺苷负荷BOLD-fMRI诊断冠心病的Meta分析)
YUAN Weifeng, ,SONG Linsheng, ,CHEN Zuozuo, ,ZHAO Xinxiang
…… page:395-400
Diagnostic value of dynamic contrast enhanced MRI in pulmonary nodules or masses (动态增强MRI在肺部结块病变中的诊断价值)
ZHOU Shuchang, ,LI Zhiwei, ,XIA Liming, ,WANG Yujin, ,WU Wei
…… page:401-405
Analysis of HRCT characteristics of pulmonary tuberculosis with predominate pulmonary interstitial lesion (以肺间质改变为主肺结核HRCT特征分析)
LI Baoxue, ,LI Jing, ,QIN Lixin, ,LI Zheng, ,YU Huishan
…… page:406-409
Application of CT spectral imaging in evaluating the differentiation grade of gastric adenocarcinoma (CT能谱成像在胃腺癌分化程度评估中的应用价值)
WANG Xia-wan, ,GAO Jian-bo, ,CHAI Ya-ru
…… page:410-413
The value of multiparametric MRI examination using 1.5T and 3.0T with PI-RADS (version 2) in the qualitative diagnosis of clinically significant prostate cancer (探讨高低场强多参数MRI对PI-RADS(第2版)定性诊断前列腺临床显著癌的价值)
ZHAO Chenglin, ,GAO Ge, ,LI Feiyu, ,FANG Dong, ,WANG He, ,WANG Xiaoying
…… page:414-417
Feasibility study of gemstone spectral imaging and adaptive statistical iterative reconstruction technique in low radiation dose abdominal CT scan (宝石能谱单能量成像及自适应统计迭代重建技术在腹部低剂量CT扫描中的可行性研究)
ZHU Zheng, ,ZHAO Xin-ming, ,ZHOU Chun-wu
…… page:418-422
Application value of hypotonic water enema low-dose MDCT in screening for large intestine diseases (低张水灌肠低剂量MDCT在大肠疾病筛查中的应用价值)
ZHANG You-wei, ,HUANG Wen-feng, ,LIU Shi-Hua
…… page:423-426
Application value of coronary artery snapshot freeze technique in improving the image quality of coronary CTA with retrospective ECG-gating technique (冠状动脉追踪冻结技术在回顾性心电门控下改善冠脉CTA图像质量的应用价值)
WANG Biao, ,CHEN Xingcan, ,YING Xiaofeng, ,JIN Bin, ,PAN Yongqing
…… page:427-430
qing nin zhen duan bing li 121 da an : you zhong fu bu nang dai zhuang zhong wu qing fen xi bing bian xing zhi (《请您诊断》病例121答案:右中腹部囊袋状肿物——请分析病变性质)
REN Guoli, ,YUAN Tao, ,QUAN Guanmin, ,ZHENG Yongli
…… page:431-432

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s