Chinese Journal of Neurosurgery, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:07AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Neurosurgery. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

duo xue ke he zuo fa zhan zhong guo xiao er shen jing wai ke (多学科合作发展中国小儿神经外科)
ZHANG Yuzuo
…… page:1189-1190
yao zhui tui bian xing zhui guan xia zhai zheng de shou shu zhi liao (腰椎退变性椎管狭窄症的手术治疗)
CHE Xiaoming
…… page:1191-1194
nao dong jing mai ji xing jie ru zhi liao zhong guo zhuan jia gong shi (脑动静脉畸形介入治疗中国专家共识)
ZHONG Huayixuehuishenjingwaikexuefenhuijieruxuezu, , Naodongjingmaijixingjieruzhiliaozhongguozhuanjiagongshibianxieweiyuanhui
…… page:1195-1203
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:1203,1214,1223,1249,1261,1277,1284
Surgical treatment of localized brainstem gliomas in children with multimodality techniques (多模态技术辅助手术切除儿童局灶型脑干胶质瘤)
Sun Tao, ,Liu Yuhan, ,Pan Changcun, ,Tian Yongji, ,Gong Jian, ,Li Chunde, ,Zhang Liwei
…… page:1204-1208
The clinical characteristics and surgical treatment of infradiaphragmatic craniopharyngioma in children (儿童鞍膈下颅咽管瘤的临床特点及手术治疗)
Pan Jun, ,Zhang Shichao, ,Peng Junxiang, ,Liu Yi, ,Fan Jun, ,Bao Yun, ,Qi Songtao
…… page:1209-1214
Individualized surgical scheme for secondary epilepsy in children with temporal lobe gangliogliomas (儿童颞叶神经节细胞胶质瘤继发癫痫的个体化手术治疗)
Lin Jiuluan, ,Chen Wei, ,Sun Zhaohui, ,Zhang Bingqing, ,Wang Haixiang, ,Zhou Wenjing, ,Zhang Yuqi
…… page:1215-1219
The application of laminotomy and titanium plate internal fixation in surgery of children’s space-occupying lesions within the vertebral canal (全椎板切开加钛板内固定在儿童椎管内占位性病变术中的应用)
Li Tao, ,Pei Hang, ,Lyu Qiang, ,Feng Shubin, ,Dong Liujian, ,Qi Lin
…… page:1220-1223
Modified hemispherotomy for the treatment of refractory epilepsy secondary to cerebral hemispheric disorders in children (改良大脑半球离断术治疗儿童半球病变导致的难治性癫痫)
Zhao Rui, ,Zhou Yuanfeng, ,Yang Haowei, ,Shi Wei, ,Zhou Shuizhen, ,Wang Yi, ,Li Hao
…… page:1224-1227
The clinical application of intraoperative neurophysiological monitoring in surgery of spinal cord untethering in children (神经电生理监测在儿童脊髓拴系松解术中的应用)
Miao Suhua, ,Zhao Yapeng, ,Zhou Rongsong, ,Chen Ying, ,Ma Yu, ,Zhang Yuqi
…… page:1228-1231
Exploration of treatment of occult tethered cord syndrome in children (儿童隐匿性脊髓拴系综合征治疗方案的探讨)
Hu Kaiqiang, ,Jin Wen, ,Liu Zhaohe, ,Hou Yabing, ,Lyu Peng, ,Guo Junxiu, ,Xue Wei
…… page:1232-1234
gao tong liang ce xu jian ding shen jing guan que xian xin de hou xuan zhi bing ji yin (高通量测序鉴定神经管缺陷新的候选致病基因)
GAO Zuozuo, ,WANG Jian, ,YANG Bo, ,SONG Yunhai, ,SUN Shouqing, ,BAO Nan
…… page:1235-1237
tou pi xue zhong chuan ci zhi liao ban lu gu gu zhe de ying you er ying mo wai xue zhong san li bing wen xian fu xi (头皮血肿穿刺治疗伴颅骨骨折的婴幼儿硬膜外血肿三例并文献复习)
FANG Jiangshun, ,WANG Xianshu
…… page:1238-1239
The relationship of aldehyde dehydrogenase 1A3 and Nestin expressions to the prognosis of primary astrocytomas (乙醛脱氢酶1A 3和巢蛋白表达与原发性星形胶质细胞瘤患者预后的关系)
Zhang Wenlong, ,Ding Xiaoming, ,Huang Lijun, ,Yuan Xuesen, ,Zhang Wei, ,Wang Jiangfei, ,Qi Wei
…… page:1240-1244
The long-term efficacy of deep brain stimulation for medically refractory primary generalized dystonia (脑深部电刺激术治疗药物难治性原发性全身型肌张力障碍的远期疗效)
Li Jiaming, ,Li Nan, ,Wang Jing, ,Wang Xin, ,Jing Jiangpeng, ,Su Mingming, ,Zheng Chaohui, ,Luo Tian, ,Wang Xuelian
…… page:1245-1249
Evaluation of neurological outcome and quality of life after extended resection of gliomas (胶质瘤扩大切除术后神经状况和生命质量的评估)
Zhao Peng, ,Liu Xiaoyang, ,Wang Jin, ,Hong Yongzhi, ,Liu Ning, ,You Yongping
…… page:1250-1254
Clinical study of domestically developed technology of remote programming for movement disorders (国产远程程控技术在运动障碍疾病中的临床应用研究)
Meng Fangang, ,Chen Yue, ,Chen Hao, ,Liang Yanhua, ,Wang Huimin, ,Liu Tinghong, ,Liu Yuye, ,Hao Hongwei, ,Li Luming, ,Zhang Jianguo
…… page:1255-1257
Clinical analysis of isolated tumefactive demyelinating lesions: A report of 7 cases (孤立性肿块样脱髓鞘病的临床分析(附七例报告))
Sun Jidian, ,Wang Yaming, ,Cao Yang, ,Wang Qinghe, ,Chen Shichao, ,Feng Enshan
…… page:1258-1261
Microsurgical treatment of solid hemangioblastomas in posterior fossa: A report of 21 cases (显微外科手术治疗后颅窝实性血管母细胞瘤(附21例报告))
Ma Quanfeng, ,Wang Hong, ,Wang Jinhuan, ,Wang Xiuyu
…… page:1262-1265
ji di jie qu gao xue ya xing nao chu xue de lin chuang zhi liao jing yan (基底节区高血压性脑出血的临床治疗经验)
ZHANG Changfu, ,TAN Zhanguo, ,YUAN Bo, ,XIA Zhimin, ,XING Haitao, ,XU Yinghui
…… page:1266-1267
Correlation of IL-6R/STAT3 signaling with invasiveness of pituitary null cell adenomas: A study based on proteomics (基于蛋白质组学的IL-6R/STAT3信号通路与垂体裸细胞瘤侵袭性的相关性研究)
Feng Jie, ,Yu Shengyuan, ,Hong Lichuan, ,Li Chuzhong, ,Zhao Sida, ,Li Guiling, ,Yang Jingjing, ,Wan Hong, ,Zhang Yazhuo
…… page:1268-1272
Enhancement of proliferation and invasion of glioma cells by EGF-induced upregulation of osteopontin (表皮生长因子通过上调骨桥蛋白表达促进胶质瘤细胞的增殖和侵袭)
Xing Deguang, ,Fang Xiang, ,Wang Chengwei, ,Dun Zhiping, ,Fan Mingde, ,Sun Zhongzheng
…… page:1273-1277
li yong tou lu ct zhong jian chuan ci ping mian zai nao shi chuan ci zhong de zhi dao zuo yong (利用头颅CT重建穿刺平面在脑室穿刺中的指导作用)
LI Zuo, ,JIANG Rongcai, ,ZUO Jianzhou, ,ZHANG Xin, ,CUI Jing, ,LIU Zhenjie, ,SU Fei, ,LI Le, ,ZHANG Yu
…… page:1278-1279
bing fa xia ke shi guan jie bing de ji sui ji zhu ji bing er li bing wen xian fu xi (并发夏科氏关节病的脊髓脊柱疾病二例并文献复习)
TANG Zhiji, ,ZHANG Zhenyu, ,YE Xinyun, ,ZHANG Jinshi, ,ZHOU Xiaoping, ,JIANG Qiuhua
…… page:1280-1282
fu qiang jing fu zhu xia chu li er tong fu qiang nei fen liu guan gang men tuo chu yi li bing wen xian fu xi (腹腔镜辅助下处理儿童腹腔内分流管肛门脱出一例并文献复习)
YANG Liang, ,YANG Zhihao, ,ZHU Libin, ,SHENG Hansong, ,LIN Jian
…… page:1282-1284
er tong hou zong ge yuan shi shen jing wai pei ceng zhong liu lei ji zhui guan nei yi li (儿童后纵隔原始神经外胚层肿瘤累及椎管内一例)
WANG Guangyu, ,CAO Jingwei, ,LIU Huajie, ,HAN Xiao, ,LIU Bo, ,XIE Shigang, ,PANG Bo
…… page:1285-1286
jing zhun yi xue shi dai de chui ti xian liu fa sheng xue yan jiu (精准医学时代的垂体腺瘤发生学研究)
LIU Xiaohai, ,FENG Ming, ,WANG Renzhi
…… page:1287-1290
xue liu dao xiang zhuang zhi zhi liao lu nei dong mai liu de ji suan liu ti li xue yan jiu jin zhan (血流导向装置治疗颅内动脉瘤的计算流体力学研究进展)
SONG Weixin, ,LI Meihua
…… page:1290-1294
mao nang shen jing zuo gan xi bao zai shen jing zai sheng zhong de yan jiu jin zhan (毛囊神经嵴干细胞在神经再生中的研究进展)
ZHANG Xiaoquan, ,SHI Xiangen, ,YANG Jun
…… page:1294-1296

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Chinese Journal of Neurosurgical Disease Research, Year 2017, Issue 06 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:07AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Neurosurgical Disease Research. Year 2017 Issue 06 is now available on CAOD.
In this issue:

guang fan kai zhan ji zhu – ji sui shen jing wai ke zhen liao ji shu (广泛开展脊柱-脊髓神经外科诊疗技术)
ZHANG Xiang, ,MAO Xinggang, ,ZHANG Zuo
…… page:481-484
The study and design of atlantoaxial lateral mass intervertebral fusion cage for BI-AAD patients (适用于BI-AAD患者的寰枢椎侧块关节融合器的研究与设计)
ZHAO Xinghua, ,XIA Zhiyuan, ,JIAN Fengzeng, ,CHEN Zan
…… page:485-489
Percutaneous lumber pedicle screw placement with the use of a novel spinal location system (新型脊柱定位仪在椎弓根螺钉植入手术中的应用研究)
WANG Zuowei, ,WU Hao, ,CHEN Zan, ,WANG Xingwen, ,YUAN Qingguo, ,JIAN Fengzeng
…… page:490-493
The application of intra-operative Dyna CT in the surgery of cervical injury (Dyna CT在颈椎损伤手术中的应用)
LI Jingyuan, ,PAN Dongsheng, ,SONG Zhenquan, ,LI Jinjiang, ,ZHAO Mingguang, ,ZHANG Haisong, ,LIN Jun
…… page:494-497
Therapeutic effect of decompressive surgery in acute adult cervical spinal cord injury without radiographic abnormalities (急性成人无骨折脱位型颈髓损伤手术冶疗研究)
ZHANG Wei, ,ZHANG Xiang, ,HE Yalong, ,MAO Xinggang, ,JI Xituan, ,LI Jian, ,DONG Bifeng, ,XIAO Xian, ,HUANG Gang
…… page:498-501
The causes of dysphagia after occipito-cervical fusion in patients with cranial-cervical junction malformation (颅颈交界区畸形后路固定术后吞咽困难发生原因分析)
ZONG Rui, ,ZHANG Jianfei, ,QIAO Guangyu
…… page:502-506
Analysis of the risk factors and management of the complications of anterior cervical spine surgery (颈椎前路手术并发症危险因素分析与处理)
DUAN Wanru, ,DU Yueqi, ,CHEN Zan, ,WU Hao, ,WANG Xingwen, ,WANG Kai, ,LIU Zhenlei, ,JIAN Fengzeng
…… page:507-511
Analysis on the therapeutic effect of different neurosurgical approaches for cranio-cervical malformation (不同术式治疗颅颈交界区畸形的临床疗效探讨)
HUANG Gang, ,ZHNAG Wei, ,SUN Gangfeng, ,WANG Zhengjun, ,JI Xituan
…… page:512-515
Therapeutic effect of early intradural microsurgery on acute spinal cord injury (急性脊髓损伤显微髓内减压手术治疗研究)
FENG Yu, ,XIE Jiaxin, ,DENG Xunding, ,FENG Yaping
…… page:516-519
The therapeutic effect of oblique lateral interbody fusion for lumbar degeneration disease (斜外侧腰椎椎间融合治疗腰椎退行性疾病疗效分析)
WANG Kai, ,SUN Peng, ,JIAN Fengzeng, ,WU Hao
…… page:520-524
Microsurgical decompression of thoracic spina1 ossification of ligamentum flavum through paruspinal approach using percutaneous tubular retractor system (经皮微通道单侧入路双侧显微减压治疗胸椎黄韧带骨化症)
CHEN Chunmei, ,WANG Rui, ,CAI Ranze, ,WANG Yinqing, ,WU Jianfeng, ,TU Songjie, ,SHI Songsheng
…… page:525-529
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:529,封2-封3
The effect of pedicle screw fixation with bone cement augmentation and intervertebral fusion in the treatment of degenerative lumbar scoliosis patients with osteoporosis (骨水泥固定融合治疗腰椎退行性疾病合并骨质疏松效果研究)
WU Hao, ,HE Xing, ,WANG Kai
…… page:530-533
Clinical efficacy of posterior approach for the treatment of thoracic and lumbar tuberculosis (单纯后路手术治疗胸腰椎结核临床疗效分析)
FENG Yaping, ,FENG Yu, ,DENG Xunding, ,XIE Jiaxin, ,ZHANG Shemin, ,FANG Fang, ,SHI Jing
…… page:534-537
Clinical analysis of the complications of oblique lateral interbody fusion (OLIF) (斜外侧腰椎间融合术(OLIF)并发症的临床分析)
LIU Jinping, ,WANG Qi, ,FENG Hailong
…… page:538-541
Curative efficacy of anterior temporal lobe and hippocampus resection for intractable temporal lobe epilepsy (前颞叶加海马切除术治疗顽固性颞叶癫痫的疗效)
WANG Jianbing, ,LIU Yongjian, ,WANG Yangang
…… page:542-546
The role and significance of cultivating medical postgraduates in big data era (大数据时代对培养医学研究生的作用与意义)
ZHANG Xiang, ,MAO Xinggang, ,ZHANG Wei
…… page:547-550
The application of reflective teaching in training young pathological teachers (反思性教学在培养病理学青年教师中的应用)
LI Xia, ,FAN Linni, ,ZHAO Danhui, ,WEI Jie, ,MA Jing, ,LIU Fang, ,LIU Yang, ,LI Mingyang, ,LIU Yixiong
…… page:551-552
Significance of D-dimer in early diagnosis of cerebral hemorrhage complicated with deep vein thrombosis of lower limbs (D-二聚体在脑出血术后合并下肢深静脉血栓早期诊断中的意义)
ZHANG Haitao, ,LI Lu, ,LIU Zengqiang
…… page:553-554
The role of LPS in inflammation after traumatic brain injury (脂多糖在创伤性颅脑损伤炎症反应中的作用)
FAN Youdao, ,YIN Haibin, ,YANG Yong, ,ZHANG Wangming
…… page:555-557
zi fa xing xiao nao chu xue xian wei shou shu 40 li liao xiao fen xi (自发性小脑出血显微手术40例疗效分析)
ZHANG Peisheng, ,HAO Zhidong
…… page:558-559
shu zhong b chao zai shen jing wai ke shou shu zhong de ying yong yan jiu (术中B超在神经外科手术中的应用研究)
PENG Yilong, ,WU Yi, ,LI Zhibin, ,DONG Jiajun, ,CHEN Shaozuo, ,GU Jiyong, ,FENG Zize, ,ZHONG Minggu, ,HUANG Ge, ,LI Xiaohui, ,HE Jinlang
…… page:560-562
shou shu zhi liao lu gu xian wei yi chang zeng sheng zheng 1 li bao gao (手术治疗颅骨纤维异常增生症1例报告)
LV Xinwen, ,ZHANG Peng, ,SONG Jianrong, ,ZHOU Xiaolong, ,ZHU Feng, ,CAI Zuo, ,ZHANG Chao, ,HE Zuo
…… page:562-564
ying yong 3d-slicer ruan jian zhi dao nao mo liu shu qian ji hua ji zuo wang su xing 1 li bao gao (应用3D-Slicer软件指导脑膜瘤术前计划及钛网塑形1例报告)
HUO Guitong, ,XIE Guoqiang, ,CAO Yufu, ,SHU Xujun
…… page:564-565
nao shen bu dian ci ji zhi liao pa jin sen bing de ji zhi yan jiu jin zhan (脑深部电刺激治疗帕金森病的机制研究进展)
LI Zhimin, ,WANG Renzhi
…… page:566-569
na mi zhi ji zai jiao zhi liu zhen zhi zhong de ying yong jin zhan (纳米制剂在胶质瘤诊治中的应用进展)
ZHANG Anke, ,BI Yunke, ,XU Yuanzhi, ,LOU Meiqing
…… page:570-572

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Neurology, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:07AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Neurology. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

wo guo nao zu zhong liu xing zhuang kuang ji qi fang kong ce lue (我国脑卒中流行状况及其防控策略)
SUN Haixin, ,WANG Wenzhi
…… page:881-884
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:884,926,952,957,960
Influence of moderate to severe leukoaraiosis on hemorrhagic transformation and prognosis of acute ischemic stroke patients after intravenous thrombolysis (中重度脑白质疏松对急性脑梗死静脉溶栓患者出血转化及预后的影响)
Liu Yanyan, ,Zhang Min, ,Yun Wenwei, ,Zhou Xianju
…… page:885-891
Risk factors of contrast-induced nephropathy after digital subtraction angiography in patients with acute ischemic stroke and diabetes (合并糖尿病的缺血性卒中患者数字减影血管造影术后对比剂肾病的危险因素)
Cheng Yuanyuan, ,Zhang Yundong, ,Yin Junxiong, ,Feng Yang, ,Xu Chu, ,Lu Long, ,Cheng Feifei, ,Zhang Lei, ,Liu Jiang
…… page:892-898
Related factors for the development of subdural haematoma in patients with spontaneous intracranial hypotension (自发性颅内低压并发硬膜下血肿相关因素研究)
Fang Yao, ,Wang Jin, ,Gong Xiangyang
…… page:899-903
ce zhi xun huan kai fang cheng du dui lu wai duan jing dong mai xia zhai huan zhe zhi jia zhi ru shu hou yu hou de ying xiang (侧支循环开放程度对颅外段颈动脉狭窄患者支架置入术后预后的影响)
A Limuwufuer, ,MA Jianhua, ,TU Erxunshabier, ,CAI Jian, ,ZHOU Jun, ,ZHANG Xiaoning
…… page:904-906
Effects of impaired glucose regulation on large and small fibers in peripheral nerve (糖调节受损对周围神经大小纤维功能的影响)
Liu Na, ,Zhang Zhecheng, ,Tian Li, ,Zhu Ju, ,Zhang Jing, ,Sun Xiaohui, ,Li Qian
…… page:907-911
Comparison of the localization diagnosis between 1H-magnetic resonance spectroscopy and electroencephalogram in temporal lobe epilepsy without lesion (质子磁共振波谱与脑电图在无病灶颞叶癫痫定侧诊断中的价值对照研究)
Song Shuangshuang, ,Li Wei, ,Zhang Pining, ,Niu Lei, ,Ma Minge, ,Sui Qinglan
…… page:912-916
Correlation between sleep quality and parasympathetic intensity at nighttime (夜间各时段睡眠质量与副交感神经强度的相关性研究)
Chen Bo, ,Zhu Yuqing, ,Long Qi, ,Liu Yanhui, ,Zhu Rong, ,Wei Yulin
…… page:917-921
Clinical analysis of seven cases of intracranial hypertension with essential thrombocythemia (颅内压增高伴原发性血小板增多症七例临床分析)
MengChao, ,Jing Yun, ,Wang Jiawei
…… page:922-926
Campylobacter fetus meningitis in adults: report of one case and review of the literature (胚胎弯曲杆菌所致脑膜炎一例分析并文献复习)
Li Qian, ,Zhao Yu, ,Wang Yiyi, ,Wu Min
…… page:927-930
qing nian fan fu zu zhong he bing castleman bing yi li (青年反复卒中合并Castleman病一例)
WANG Lei, ,ZHANG Haining, ,JU Weina, ,SUN Li, ,YANG Yu
…… page:931-932
biao xian wei duan zan xing ju zao xing shen jing xi tong fa zuo de yan wu bing er li (表现为短暂性局灶性神经系统发作的烟雾病二例)
MA Hongling, ,ZHAO Zuo, ,LIU Lifeng, ,LIANG Jianhua
…… page:932-935
biao xian wei jing mai zuo xue shuan xing cheng he shang qiang jing mai bi sai de bai sai bing yi li (表现为静脉窦血栓形成和上腔静脉闭塞的白塞病一例)
REN Jinyan, ,WANG Dongming, ,ZHENG Juan, ,SUN Yu, ,WANG Lingling, ,YU Quntao
…… page:935-937
kuai fa bing xing ji zhang li zhang ai – pa jin sen zong he zheng yi li (快发病性肌张力障碍-帕金森综合征一例)
MA Jun, ,FAN Siyuan, ,LIU Qing, ,WAN Xinhua
…… page:938-940
yi gong ji shi diao ji zhou wei shen jing sun hai wei zhu yao biao xian de jun tuan jun gan ran er li (以共济失调及周围神经损害为主要表现的军团菌感染二例)
GUO Linlin, ,JIAO Lidong, ,WANG Xiangbo
…… page:941-942
yin yuan xing zu zhong de yan jiu jin zhan (隐源性卒中的研究进展)
FU Lin, ,CHEN Xiaoxia, ,WANG Xiaorong, ,LIU Zhenguo
…… page:943-947
huan zhuang rna zai shen jing xi tong ji bing zhong de yan jiu (环状RNA在神经系统疾病中的研究)
YANG Yan, ,SUN Dafang, ,SUN Zuzhen, ,HAO Yanlei, ,LV Zhanyun
…… page:947-952
liang xing zuo ye zuo zuo yan jiu jin zhan (良性颞叶癫痫研究进展)
CHEN Cong, ,WANG Shan, ,WANG Shuang
…… page:953-955
zhong hua yi xue hui di 19 ci quan guo shen jing bing xue xue shu hui yi ji yao (中华医学会第19次全国神经病学学术会议纪要)
ZHANG Yue, ,PENG Bin, ,PU Chuanqiang
…… page:956-957
di 11 ci quan guo shen jing ji rou bing xue shu hui yi ji yao (第11次全国神经肌肉病学术会议纪要)
LUO Yuebei, ,YANG Huan
…… page:958-960

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Dermatology, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:07AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Dermatology. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

Effect of epigallocatechin gallate on ultraviolet B-induced transfer and degradation of melanosomes in mice (表没食子儿茶素没食子酸酯对中波紫外线诱导小鼠皮肤黑素小体转移与降解的影响)
Jia Xiaoxiao, ,Hu Wenting, ,Wang Min, ,Hua You, ,Gao Yali, ,Geng Qingwei, ,Li Liuyu, ,Song Xiuzu
…… page:863-868
ping jie chang jian pi fu bing xing bing zi wo bao jian shang shang ce (评介《常见皮肤病性病自我保健上上策》)
WU Shaoxi
…… page:868
Effects of miRNA-29c-3p on the expression of collagen type Ⅰ α1 and collagen type Ⅲ α1 genes and the synthesis of collagen Ⅰ and Ⅲ in chronically photodamaged human dermal fibroblasts in vitro (miRNA-29c-3p对体外慢性光损伤皮肤成纤维细胞COL1A1和COL3A1基因表达及Ⅰ、Ⅲ型胶原蛋白合成的影响)
Song Xiaojing, ,Peng Yating, ,Chen Haiyan, ,Zheng Yue, ,Xu Qingfang, ,Gong Zijian, ,Lu Chun, ,Lai Wei
…… page:869-874
Three cases of dermatomyositis presenting with inverse Gottron’s papules (伴反向Gottron丘疹的皮肌炎三例)
Mao Qiuxia, ,Zhang Wanlu, ,Li Wenrui, ,Zhao Sijia, ,Sun Jianfang, ,Cui Pan’gen, ,Li Chengrang
…… page:875-878
Association of tumor necrosis factor-α gene promoter polymorphisms with generalized pustular psoriasis (肿瘤坏死因子α基因启动子多态性与泛发性脓疱性银屑病相关性研究)
Long Fuquan, ,Liu Yeqiang, ,Qian Yihong, ,Meng Bingxin, ,Zhao Lishi, ,Wang Qianqiu
…… page:879-882
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:882,925
Effects of polyphyllin Ⅰ on the proliferation and apoptosis of human melanoma cell line A375 (重楼皂苷Ⅰ对人黑素瘤A375细胞增殖和凋亡的影响)
Long Jianwen, ,Luo Jing, ,Yin Xuwen, ,Wei Jing, ,He Qi, ,Li Heng, ,Shi Quan, ,Pi Xianming
…… page:883-888
Association of vitamin D receptor polymorphisms with susceptibility to psoriasis vulgaris and clinical response to calcipotriol in patients with psoriasis vulgaris (维生素D受体基因多态性与寻常性银屑病易感性及卡泊三醇疗效的相关性)
Liu Junlin, ,Zeng Huiming, ,Lin Min’ge, ,Ju Mei, ,Wu Zhiming, ,Li Meijiao, ,Li Yuyang, ,Yin Mei
…… page:889-893
Mechanisms underlying the urotensin Ⅱ-induced proliferation of and α-smooth muscle actin expression in human dermal fibroblasts (尿紧张素Ⅱ诱导人皮肤成纤维细胞增殖和α平滑肌肌动蛋白表达的机制研究)
Luo Limin, ,Li Jun, ,Liu Jinsong, ,Zhu Hong, ,Wang Yunlian, ,Liu Han
…… page:894-898
Effect of hydrogen peroxide on senescence marker protein-30 and autophagy-related protein LC3-Ⅱ in human skin fibroblasts (H2O2对人皮肤成纤维细胞衰老标记蛋白30及自噬相关蛋白LC3Ⅱ表达的影响)
Tian Liming, ,Peng Yuan, ,Hu Rongyi, ,Cheng Yang, ,Jiang Honghao, ,Chen Hongying, ,Tian Qingjun, ,Zhang Chong, ,Wang Ping
…… page:899-903
Effects of tumor suppressor gene Dickkopf-3 on proliferation and apoptosis of cutaneous malignant melanoma cells (抑癌基因DKK3对皮肤恶性黑素瘤细胞增殖和凋亡的影响)
Li Jing, ,Yu Yin, ,Liu Linhong, ,Li Zhi, ,Diao Qingchun, ,Wang Kaizhen, ,Xiao Liang, ,Liu Sutao
…… page:904-908
Mutation analysis in a pedigree with oculocutaneous albinism (眼皮肤白化病一家系基因突变分析)
Hu Suwei, ,He Xiaoyan, ,Li Jie, ,Zhu Xiangyu, ,Xu Guijiang, ,Zhang Po
…… page:909-911
Azathioprine-induced myelosuppression in a pemphigus patient with a heterozygous mutation in the NUDT15 gene (硫唑嘌呤致NUDT15杂合突变天疱疮患者骨髓抑制一例)
Wang Lian, ,Zhou Yanhong, ,Zhou Xingli, ,Lyu Xiaoyan, ,Zeng Xin, ,Li Wei
…… page:912-914
Clinicopathological analysis of seven cases of cutaneous plasmacytosis (皮肤浆细胞增多症七例临床病理分析)
Xue Yanning, ,Chen Hao, ,Si Haipeng, ,Liu Yan, ,Tan Cheng, ,Min Zhongsheng
…… page:914-916
Proportion of regulatory T cells and expression of interleukin-17A and-27 in the peripheral blood of patients with chronic spontaneous urticaria and their significance (慢性自发性荨麻疹患者外周血Treg细胞比例和白细胞介素17A、27水平及意义)
Wang Yating, ,Shi Chunrui, ,Wu Yi, ,Shi Bei, ,Xiong Xiao, ,Zhou Lanxia
…… page:916-919
zhong liu huai si yin zi zuo kang ji zhi liao bie zuo chun suo zhi yao zhen hou zhong xin fa re : yao zhen wei kong zhi ? (肿瘤坏死因子α拮抗剂治疗别嘌醇所致药疹后重新发热:药疹未控制?)
ZUO Zhihua, ,LI Shiqing, ,SHI Xin, ,SU Yuhua, ,JING Jing, ,LI Jibing, ,ZHANG Zuo, ,XU Feng, ,TAN Xing, ,CHEN Lingling
…… page:920-921
gai liang qie kai yin liu shu lian he a wei a di jian liao fa zhi liao shuang ce ye wo hua nong xing han xian yan wu li (改良切开引流术联合阿维A递减疗法治疗双侧腋窝化脓性汗腺炎五例)
ZHANG Minghai, ,SONG Xuedong, ,DONG Xinya
…… page:922-923
mao nang dan wei ti qu shu zhi liao fa ji yuan bu tong lei xing zuo hen xing tu fa lin chuang guan cha (毛囊单位提取术治疗发际缘不同类型瘢痕性秃发临床观察)
TIAN Zihong, ,XU Huafei, ,TIAN Zhiguo
…… page:923-925
ren ru tou liu bing du yang xing de gui tou lin zhuang shang pi xi bao ai yi li (人乳头瘤病毒阳性的龟头鳞状上皮细胞癌一例)
ZHANG Chuanfu, ,SU Xiaohong, ,ZHANG Jinping, ,ZHU Xiaofeng
…… page:926
shi suan xing li xi bao xing huan zhuang hong ban yi li (嗜酸性粒细胞性环状红斑一例)
LIU Jiazuo, ,LI Sizhe, ,LI Feng, ,LIU Zuo, ,FANG Kai, ,MA Donglai
…… page:927-928
yi pi zhen wei shou fa zheng zhuang de zu zhi xi bao huai si xing lin ba jie yan yi li (以皮疹为首发症状的组织细胞坏死性淋巴结炎一例)
XU Guangfen, ,ZUO Hongbo, ,ZHOU Fen, ,ZHANG Jing
…… page:928-930
rou ya zhong xing ru xian yan he bing jie jie xing hong ban er li (肉芽肿性乳腺炎合并结节性红斑二例)
HONG Rui, ,ZHOU Meijuan, ,GUO Wei, ,SONG Zhizuo
…… page:930-931
da zuo xing huai ju xing nong pi bing yi li (大疱型坏疽性脓皮病一例)
WANG Min, ,ZHANG Yong, ,GAO Yali, ,GENG Qingwei, ,SONG Xiuzu
…… page:932
bao wai mo pao yu xi tong xing ying hua bing de guan xi ji ying yong zhan wang (胞外膜泡与系统性硬化病的关系及应用展望)
ZHU Jianing, ,XUE Jing
…… page:933-935
biao pi sheng li gong neng gai bian zai te ying xing pi yan pi fu zuo yang fa sheng zhong de zuo yong (表皮生理功能改变在特应性皮炎皮肤瘙痒发生中的作用)
SHENG Maoqiang, ,MA Lin, ,PETER Melias, ,HU Lizhi
…… page:936-938
Interest of corrective makeup in the management of patients in dermatology (修饰性化妆在皮肤病患者管理中的作用)
SEIT s1, ,DESHAYES P, ,DR Nob
…… page:939-940

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

China Pharmaceuticals, Year 2017, Issue 24 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:07AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for China Pharmaceuticals. Year 2017 Issue 24 is now available on CAOD.
In this issue:

Pharmacokinetic Analysis of Hesperidin from Qingjin Guben Capsules in Rat Serum (大鼠体内清金固本胶囊中橙皮苷药代动力学分析)
Li Na, ,Li Ding, ,Chen Ping
…… page:1-4
Effect of NO Precursor/Donor on Cerebral Ischemia (脑缺血中一氧化氮前体/供体的作用研究)
Zhou Peiyang, ,Ren Zijing, ,Sun Chenglin, ,Liu Guangzhi, ,Yao Xuan, ,Cao Zhihua, ,Wang Pu, ,Gao Ping
…… page:4-7
Preparation of Brucea Javanica Oil Microcapsule and Investigation of Its in Vitro Release Mechanism (鸦胆子油微囊的制备及体外释放性能研究)
Ding Le, ,Lin Jinhai, ,Shen Yin, ,Zhong Bin, ,Yang Jianqiong, ,Chen Fanghui, ,Yang Renze
…… page:8-11
Quality Standard of Dispensing Granules of Acanthopanax Senticosus (刺五加配方颗粒质量标准研究)
Tan Pei, ,Zheng Xiaoying, ,Huang Junzhong, ,Zhang Hui
…… page:11-14
Analysis of Distribution and Drug Resistance of Bacteria from 2012 to 2015 in a Hospital in Yantai (2012年至2015年烟台某医院细菌分布及耐药性分析)
Liu Feiyu, ,Wu Jinying, ,Ding Yuexia, ,Sun Haiyan, ,Zhang Huayun, ,Zhao Quan
…… page:15-18
Content Determination of Ticagrelor by HPLC (高效液相色谱法测定替格瑞洛含量)
Guo Pan, ,Lü Jiuan, ,Zhang Kejun, ,Zhang Kai, ,Peng Xiaoming, ,Chao Jianping
…… page:19-22
Content Determination of Polydatin in Tongjiang Granules by HPLC (高效液相色谱法测定通降颗粒中虎杖苷含量)
Duan Changling, ,Wang Fengyun, ,Zheng Rui, ,Tang Xudong
…… page:23-25
Preparation of Acne Mixture and Content Determination of Baicalin (痤疮合剂的制备及其黄芩苷含量测定)
Zhang Zhenggui
…… page:25-27
Improvement of the Determination Method of Paeoniflorin in Radix Paeoniae Rubra (赤芍药材中芍药苷含量测定方法的改进)
Zhang Yan, ,Shen Lisha, ,Yang Fan, ,Wang Zhenxu, ,Deng Kaiying
…… page:28-30
Clinical Evaluation of Continuous Intravenous Pumping of Sodium Nitroprusside and Dopamine Combined with Individualized Nursing for Treating Congestive Heart Failure in 55 Cases (硝普钠与多巴胺持续静脉泵入联合个性化护理治疗充血性心力衰竭55例临床评价)
Shi Meng, ,Peng Guixiang, ,Wang Yan, ,Cui Lijun
…… page:30-32
Efficacy and Safety of Epidural Labor Analgesia with Ropivacaine Combined with Sufentanil (罗哌卡因复合舒芬太尼硬膜外分娩镇痛效果及安全性分析)
Jiang Guoyu, ,He Kaihua
…… page:33-35
Clinical Observation of Valaciclovir Combined with He-Ne Lasers for Treating Herpes Zoster in 42 Cases (伐昔洛韦联合氦氖激光治疗带状疱疹42例临床观察)
Zhang Yajun, ,Pan Zhenyu, ,Yin Caixia
…… page:36-38
Comparative Effect of Three Different Usages of Compound Flumetasone Ointment in Treating Neurodermatitis (复方氟米松软膏3种用法治疗神经性皮炎疗效比较)
Liang Yuehui, ,Sun Shiming, ,Luo Yurong
…… page:39-41
Clinical Evaluation of Coenzyme Q10 Combined with Levodopa and Benserazide Hydrochloride Tablets for Treating Parkinson’s Disease in 60 Cases (辅酶Q10联合多巴丝肼治疗帕金森病60例临床评价)
Wang Lijuan
…… page:42-44
Effect of Different Concentrations of Papaverine in Preventing Patients with Spasm and Phlebitis in Department of Hand Surgery (不同质量浓度罂粟碱预防手外科患者血管痉挛和静脉炎效果比较)
Liu Yan, ,Wang Xiaoshuang, ,Liu Xiao
…… page:45-47
Clinical Observation of Raceanisodamine Eye Drops for Controlling the Progress of Myopia in 112 Cases (消旋山莨菪碱滴眼液控制近视程度进展112例疗效观察)
Zhao Jiao, ,Liu Zongshun, ,Zeng Li, ,Hao Gengsheng
…… page:47-49
Clinical Analysis of Shenqi Jiangtang Granules Combined with Metformin Hydrochloride in Treating Type 2 Diabetes Mellitus (参芪降糖颗粒联合盐酸二甲双胍治疗2型糖尿病疗效分析)
Lu Junhua
…… page:50-52
Clinical Observation of Carboprost Tromethamine in Preventing Postpartum Hemorrhage in High-Risk Cesarean Section in 104 Cases (卡前列素氨丁三醇预防高危剖宫产产后出血104例疗效观察)
Wu Shufen, ,Zhang Xiuli, ,Huang Wenhua
…… page:52-54
Clinical Evaluation of Jinwugutong Capsules Combined with Diclofenac Diethylamine Emulgel for Treating Knee Osteoarthritis in 98 Cases (金乌骨通胶囊联合双氯芬酸二乙胺乳胶治疗膝骨性关节炎98例临床评价)
Li Yuhong, ,Zhu Hao, ,Liao Qiuxia
…… page:55-57
Effect of Yuquan Pills for Treating T2DM Patients with Poor Glucose Control and Its Influence on Levels of Malondialdehyde and hs-CRP (玉泉丸用于控糖效果不佳2型糖尿病的疗效及对丙二醛和超敏C反应蛋白水平的影响)
Wang Hua
…… page:58-60
Application of Radix Aconitum Carmichaeli in Outpatient Prescriptions (医院2016年门诊处方附子应用情况分析)
Xi Qing, ,Wang Song, ,Cao Yu, ,Li Guowen
…… page:61-63
Resistance Analysis of Clinical Isolated Bacteria from 2013 to 2016 in a Hospital (医院2013年至2016年临床分离菌耐药性分析)
He Yanhong, ,Shen Lili
…… page:64-67
Analysis of Off-Label Uses in 2016 in a Hospital (2016年某院超药品说明书用药分析)
Feng Guimei, ,Wang Shuguang
…… page:68-70
Effect of Pharmaceutical Intervention on Improving Rational Use Rate of Xuebijing Injection (药学干预提升血必净注射液合理使用率效果分析)
Huan Di, ,Wang Lei, ,Li Jie, ,Sun Yun
…… page:71-73
Analysis and Review of Antibacterials Prescriptions in the Department of Outpatient in a Hospital in 2016 (某院2016年门诊抗菌药物处方点评及合理用药分析)
Fan Xiaoyan, ,Zhang Yanna
…… page:74-76
Rationality of Outpatient and Emergency Prescription from 2015 to 2016 in a Hospital (2015年至2016年医院门急诊处方合理性分析)
Lu Zhijun, ,Yang Jin, ,Weng Shunlong
…… page:77-79
Pharmaceutical Care Analysis and Training Discussion of Clinical Pharmacists in the Department of Respiration (呼吸科临床药师药学服务分析及培养切入点探讨)
Cui Min, ,Su Yingjie, ,Pang Xiaoyun
…… page:80-82
Design and Implementation of Emergency Plan for Information Network Failure of PIVAS (静脉用药调配中心信息网络故障应急预案的设计与实现)
Ye Xuhui, ,Chen Ni, ,Cheng Xiaoli
…… page:83-85
Evaluation of Management Effect of Hospital Information Management in Dispensary of Traditional Chinese Medicine (医院信息化管理模式用于中药房管理效果评价)
Zheng Yisha, ,Li Tianmin, ,Cai Jinjian
…… page:85-87
Establishment of Protection Process of Harmful Drug Based on Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (基于医疗失效模式与效应分析建立危害药品防护流程)
Chang Huili, ,Lin Jieru
…… page:88-92
Effect of Pharmaceutical Care on Compliance and Curative Effect of Schizophrenic Patients (药学服务对精神分裂症患者服药依从性及疗效的影响)
Zhang Yuyan
…… page:93-95
Application of Network Teaching Platform on Technology and Operation of Pharmaceutical Preparation (《药物制剂制备工艺与操作》网络教学平台应用研究)
Lin Fengyun, ,Luo Yi, ,Jiang Shangfei, ,He Jing
…… page:95-96,封3

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Sports Medicine, Year 2017, Issue 11 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:06AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Sports Medicine. Year 2017 Issue 11 is now available on CAOD.
In this issue:

The Effect of Hinge Direction on Posterior Tibial Slope in Medial Open-wedge High Tibial Osteotomy: A Study Based on Three-dimensional Computed Tomography Modelling (内侧撑开胫骨高位截骨骨性合页与胫骨平台后倾角改变的三维CT模型研究)
Zhang Hailong, ,Feng Hua, ,Hong Lei, ,Wang Xuesong, ,Zhang Hui, ,Zhang Jin, ,Liu Xin, ,Xue Zhe
…… page:941-944
Tibial Tubercle Proximalization for the Treatment of Severe Habitual Dislocation of Patella: A Retrospective Study (胫骨结节近端移位手术治疗重度习惯性髌骨脱位:一项回顾性临床研究)
Li Yue, ,Zhang Hui, ,Song Guanyang, ,Xue Zhe, ,Feng Hua
…… page:945-949,955
The Impact of the Anteromedial Impingement Fracture of Tibial Plateau in Posterolateral Corner Injuries (胫骨平台前内侧撞击骨折在膝关节后外复合体损伤中的意义)
Li Xu, ,Song Guanyang, ,Liu Xin, ,Zhang Hui, ,Feng Hua
…… page:950-955
Ligamentization of Autogenous Hamstring Grafts after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction (前交叉韧带重建术后移植物愈合的临床研究)
Zheng Xiaoxi, ,Wang Cheng, ,Gong Xi
…… page:956-960
Double Endobutton Suspension System Fixation for Tibial Insertion Avulsion Fracture of Anterior Cruciate Ligament of Teenagers (双Endobutton悬吊固定青少年患者前交叉韧带胫骨止点撕脱性骨折的早期疗效)
Wang Panpan, ,Zhang Dahai, ,Jiang Zhecheng, ,Xu Peng, ,Fang Sheng, ,Li Huan
…… page:961-967
Anatomical Study on the Relationship between the Infrapatellar Plica of Knee and the Femoral Insertion of Posterior Cruciate Ligament (膝关节翼状韧带与后交叉韧带上止点关系的解剖研究)
Luo Hao, ,Ao Yingfang
…… page:968-971
Establishment of an Animal Model for Post-traumatic Myositis Ossificans of the Quadriceps Femoris (股四头肌创伤性骨化性肌炎的动物模型建立)
Li Yaguo, ,Xing Chonghui, ,Tang Tao, ,Li Zhi, ,Liu Ying, ,Xiao Zhuang, ,Li Lian’e, ,Li Xiaoyun
…… page:972-976
Effects of Different Exercises on cAMP/CREB/ATF4 Pathway and Bone Formation in Bone of T2DM Mice (不同运动对2型糖尿病小鼠骨中cAMP/CREB/Atf4途径及骨形成的影响)
Chen Xianghe, ,Sun Peng, ,Chen Aiguo, ,Yang Nian’en, ,Zhang Nana, ,Li Shichang
…… page:977-983
Examining the Psychometric Properties of Behavioral Regulation in Sport Questionnaire among Chinese Collegiate Athletes (运动行为调节问卷在中国大学生运动员中的检验)
You Rihong, ,Zhao Daliang, ,Jiang Xiaobo, ,Liu Jingdong
…… page:984-991
ji yu he xin li liang xun lian de jian shen ti cao dui lao nian ren ping heng neng li de ying xiang (基于核心力量训练的健身体操对老年人平衡能力的影响)
DAI Jun
…… page:992-994
shang hai shi cheng nian ren bu tong ti li huo dong lei xing yu jing tai ping heng neng li de xiang guan xing (上海市成年人不同体力活动类型与静态平衡能力的相关性)
QUAN Shuhao, ,WANG Renwei, ,LIU Xin, ,XU Liangliang, ,LIU Yang, ,LI He
…… page:995-998
yun dong diao jie nei yuan xing da ma su gai shan ji ti dai xie yan jiu jin zhan (运动调节内源性大麻素改善机体代谢研究进展)
YU Chunxia, ,LIU Sujuan, ,FU Li
…… page:999-1003
ji yu ji zhi jin shu dan bai mei 2 9 diao kong xi bao wai ji zhi wen tai de li xin xun lian gan yu 2 xing tang niao bing yan jiu jin zhan (基于基质金属蛋白酶2、9调控细胞外基质稳态的离心训练干预2型糖尿病研究进展)
LIU Aishan, ,ZHANG Xuelin
…… page:1004-1011,1025
tang niao bing qian qi yun dong liao fa yan jiu xian zhuang (糖尿病前期运动疗法研究现状)
CHEN Binglin, ,ZHANG Hongwei, ,GUO Jiabao, ,ZHANG Yajun, ,zhu , ,YANG Yuhui
…… page:1012-1016
ping heng yu dong zuo kong zhi zhong de yu qi xing zi shi diao jie (平衡与动作控制中的预期性姿势调节)
FENG Zuo, ,REN Jie
…… page:1017-1025
gen zuo zuo bing de yi gan ji yin yan jiu jin zhan (跟腱腱病的易感基因研究进展)
SONG Yujie, ,HUA Yinghui
…… page:1026-1029
zhong guo yun dong yi xue za zhi gao yue (《中国运动医学杂志》稿约)

…… page:1030,封3

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

The Chinese Journal of Human Sexuality, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:06AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for The Chinese Journal of Human Sexuality. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

Diagnosis and treatment of 30 cases of acute testicular torsion and related literature review (急性睾丸扭转30例临床诊治体会及相关文献复习)
ZHANG Yalong, ,GAO Jixue, ,ZHANG Ye
…… page:5-7
Expression and localization of insulin-like growth factor binding protein-3 in the corpus carvernosum smooth muscle cells (胰岛素样生长因子结合蛋白-3在原代培养的阴茎海绵体平滑肌细胞中的表达及定位)
PU Xiaoyong, ,ZHOU Xiangxue, ,XIAO Hengjun, ,LIN Chuqi, ,PENG Weihua, ,BI Xuecheng, ,LI Dong, ,LIU Jiumin
…… page:7-10
Effect of partial penectomy on the sexual function of patients with penile cancer (阴茎部分切除术对阴茎癌患者性功能影响)
NIU Xiaobing, ,WANG Hengbing, ,GU Shuo, ,XU Zongyuan, ,FU Guangbo
…… page:10-12
Clinic experience of post-operative care for the Shang Ring circumcision (商环包皮环切术后处理体会)
WANG Wanrong, ,TAN Yan, ,XIE Ziping, ,LI Tao, ,OUYANG Hai, ,KANG Zhaopeng, ,WANG Jinguo, ,XIE Sheng
…… page:13-15
Effect of preserving Denonvilliers fascia on male sexual function in laparoscopic radical resection of rectal cancer (腹腔镜直肠癌根治术中保留Denonvilliers筋膜对男性性功能的影响研究)
JI Chongliang, ,JIA Qiumei, ,ZHANG Wei
…… page:15-18
Clinical study of seminal vesicle mirror combined in vitro shortwave in the treatment of senile hematospermia (精囊镜联合体外短波治疗中老年血精的临床研究)
HU Yuepeng, ,YANG Qingsong, ,LI Chen, ,SUN Qingfeng, ,TAO Chunjie
…… page:19-21
Changes of blood HE4 before and after neoadjuvant chemotherapy in patients with epithelial ovarian cancer and its prognostic value (新辅助化疗对上皮性卵巢癌患者血清HE4水平及生存时间的影响观察)
GAO Xinping, ,HE Haipeng, ,ZHANG Hui
…… page:22-24
Value of high risk HPV combined with ThinPrep cytology test in cervical cancer screening (高危型HPV联合TCT在宫颈癌筛查中的价值研究)
WANG Yanjun, ,ZHANG Jing
…… page:24-27
Study on the clinical effect of laparoscopic surgery and prognosis of cervical cancer (宫颈癌腹腔镜手术疗效及影响预后的临床相关因素研究)
ZHAO Dan, ,LIU Peng, ,WANG Jie, ,ZHAO Chunmei
…… page:28-30
Clinical efficacy and safety of two different regimens in the treatment of stage H-Ⅳ cervical cancer (探讨两种方案治疗Ⅱ~Ⅳ期宫颈癌临床疗效和安全性差异)
LU Yuanyuan, ,YIN Ting, ,YU Jie, ,LIU Ping
…… page:31-33
Expression and significance of M1F and COX-2 in endometriosis (MIF、COX-2在子宫内膜异位症中的表达及相关性研究)
YAN Wenjie, ,PI Jie, ,YANG Jing
…… page:34-37
Clinical effect comparison of laparoscopic myomectomy and transabdominal myomectomy in the treatment of uterine fibroids (腹腔镜子宫肌瘤剜除术与开腹子宫肌瘤剜除术的临床效果比较)
HE Lina, ,LI Hui, ,ZHANG Zehui
…… page:37-40
Study on long-term sexual life of patients with gynecological benign disease after total hysterectomy (妇科良性疾病全子宫切除术后患者远期性生活的状况研究)
LI Juanjuan, ,WANG Shuzhen
…… page:40-42
Clinical analysis of sexual life status among 96 patients with gynecological malignant tumor after treatment (96例妇科恶性肿瘤治疗后性生活状况分析)
LIU Ming, ,ZHOU Meihua, ,YU Na, ,ZHOU Cong
…… page:43-45
Investigation and analysis of sexual dysfunction in female patients with maintenance hemodialysis (维持性血液透析女性肾病患者性功能障碍的调查分析)
TANG Qianrong, ,AO Lina, ,LI Cheng, ,XIE Deqiong, ,LI Jian
…… page:45-47
Epidemiological investigation of urinary tract injury in gynecologic surgery in Wuhan (武汉地区妇科手术中泌尿道损伤的流行病学调查分析)
LIN Song, ,GENG Hongqiong, ,CHENG Shigang, ,ZHANG Lingli
…… page:48-51
Advances in physical therapy for female stress urinary incontinence (物理疗法在女性压力性尿失禁中的应用进展)
LI Xiangping, ,WEN Wei, ,LI Zheng
…… page:51-53
Therapeutic effect of carbon dioxide laser combined with different doses of recombinant human interferon alpha-1b on treatment of condyloma (二氧化碳激光联合不同剂量重组人干扰素α-1b对尖锐湿疣治疗效果的观察)
XU Jing, ,ZHANG Yi, ,YANG Ping’an, ,SHEN Yue, ,LIU Wulin, ,CAO Yan, ,CHANG Hongqin
…… page:54-56
Effect of recombinant human interferon gel combined with photodynamic therapy on condyloma acuminatum and its influence on serum Th1/Th2 cytokine levels (重组人干扰素凝胶联合光动力治疗尖锐湿疣疗效及对血清Th1/Th2细胞因子水平影响研究)
SHI Qing, ,ZHAO Jing, ,SUN Yi, ,WU Qingzhi, ,DING Xiaozhen
…… page:57-59
The effect of 5-aminolaevulinic acid-photodynamic diagnosis of male genital condylomata acuminata (5-氨基酮戊酸光动力诊断在男性生殖器尖锐湿疣中的应用)
ZHANG Hengpo, ,CAO Bingqing, ,YIN Guangwen, ,HAO Weili, ,ZHANG Dalei, ,LI Jing
…… page:60-61
Study on the high-risk HPV virus infection in patients with pseudo-condyloma (假性湿疣样高危HPV病毒感染类型的探究)
SONG Pengfei, ,HE Qin, ,CHEN Jiayuan, ,WANG Jing, ,XU Juan
…… page:62-64
Analysis of co-infection of HIV and syphilis among middle-aged and elder people in STD clinic from 2007 to 2016 (2007-2016年性病门诊中老年HIV与梅毒共感染现状分析)
WANG Lei, ,LI Weiyun, ,JI Bin, ,GU Yongge, ,LIU Chunli, ,LI Hongfeng, ,ZHAO Ping, ,BU Nan, ,FANG Xin
…… page:64-67
Application value of syphilis serological test as an index of HIV alternative test (梅毒血清学检测作为HIV替代检测指标的应用价值分析)
YU Hui, ,DUAN Xiaoxia, ,LU Shujiao
…… page:67-70
Clinical efficacy and safety of Erxian Bushen Yijing Jiedu decoction in improving sperm motility of asymptom asthenospermia (二仙补肾益精解毒方改善无症状性弱精子症患者精子活力临床研究)
LIU Shaoming, ,GUO Jun, ,ZHANG Yueyang, ,SHI Jianhua, ,DING Hongyang, ,ZHANG Xiuju, ,CHEN Xiaojun
…… page:70-73
Clinical efficacy of Wuzi Yanzong Decoction and Wuzi Yanzong Pillin the treatment of asthenospermia (五子衍宗汤与五子衍宗丸治疗弱精症临床对照研究)
SHI Yalei, ,ZHANG Minjian, ,CHENG Wanjun
…… page:73-75
Clinical study on traditional Chinese medicine differentiation combined with tamsulosin in the treatment of type Ⅲ prostatitis with sexual dysfunction (中医辨证联合坦洛新治疗Ⅲ型前列腺炎合并性功能障碍的临床研究)
LIANG Donglong, ,YU Nansheng, ,XIE Lihao, ,LU Na, ,ZHANG Shanshan
…… page:76-79
Clinical study of Shugan Yiqi Guse method in the treatment of premature ejaculation (疏肝益气固涩法治疗早泄的临床观察)
HAN Qiang, ,LIU Dianchi, ,WANG Hetian, ,WANG Fu, ,GENG Qiang, ,GAO Qinghe
…… page:80-82
Clinical treatment experience of erectile dysfunction of professor Yueqing Li (李曰庆教授治疗阳痿临床思路及经验)
DAI Hengheng, ,WANG Jisheng, ,ZHU Yutian, ,MA Jianxiong, ,WANG Bin
…… page:82-85
Efficacy and safety of Weishenxin capsules on male idiopathic asthenospermia (维参锌胶囊治疗男性特发性弱精子症的疗效和安全性观察)
PENG Jing, ,ZHANG Zhichao, ,CUI Wanshou, ,YUAN Yiming, ,GAO Bing
…… page:85-88
Effect of reactive oxygen species on the sperm and its generation (ROS与精子质量的关系综述)
GUO Jingqiu, ,XU Wangming
…… page:88-90
Correlation between sperm acrosome enzyme activity and sperm parameters (精子顶体酶活性与精液参数的相关性分析)
CAI Zhaowei, ,ZHAO Li, ,LI Xueling, ,CHEN Xuemei
…… page:91-93
Correlation of clinical pregnancy rate and sperm DNA fragmentation rate for AIH or IVF-ET treatment couples with primarily male infertility factors (精子DNA碎片率与AIH或IVF-ET临床妊娠率的相关性)
MA Gang, ,LI Lu, ,JI Xuexia, ,MIAO Yanmei, ,SU Hui, ,QIAO Zhicheng
…… page:94-96
Analysis of sex hormone, SHBG, fasting insulin, blood lipid in polycystic ovary syndrome infertile patients with different body mass index (不同体质量指数多囊卵巢不孕患者性激素、SHBG、胰岛素、血脂水平对比分析)
XU Juan, ,ZUO Yu
…… page:96-99
Effect of glucocorticoid combined with clomiphene on serum progesterone and estradiol in treatment of patients with polycystic ovary syndrome (糖皮质激素联合氯米芬治疗多囊卵巢综合征对患者血清孕酮、雌二醇的影响分析)
WANG Min, ,DENG Jing, ,ZHANG Pei, ,YING Yili, ,PAN Wei
…… page:99-102
zuo pin xin shang (作品欣赏)

…… page:封2
Study on clinical diagnosis effect of abdominal and perineal combined ultrasonography on placenta previa (经腹部及会阴部超声联合诊断前置胎盘的临床效果研究)
XU Jing, ,XIE Fang, ,PU Xiaoyu, ,WANG Shiguang, ,LIU Minfu
…… page:103-105
Clinical study on the relationship between reproductive tract infection and pregnancy outcomes in pregnant women with preterm premature rupture of membranes (胎膜早破患者生殖道感染率与不良妊娠结局发生率研究)
LU Fengying, ,HE Qingrong, ,HUANG Caiyun, ,YE Huanqiao, ,CHEN Hanghua, ,LAO Dongqiao
…… page:105-107
Influence of group B streptococcus (GBS) infection in late-stage pregnant women on pregnancy and newborn outcome (孕晚期妇女B族溶血性乳链球菌感染对妊娠及新生儿结局的影响)
LUO Qiaozhen, ,CHEN Jian
…… page:108-110
Comparative study of mifepristone and Climen in the treatment of induced abortion (米非司酮与克龄蒙应用于人工流产不全的效果对比研究)
WEI Ruohan, ,ZHANG Wenjin, ,YANG Xinyu, ,ZHANG Chenhong
…… page:110-112
Study on the relationship between postpartum pelvic floor dysfunction and female sexual life quality (产后盆底功能障碍性疾病与女性性生活质量相关性的研究)
CHEN Hongmin, ,WU Liqin, ,DING Huayan
…… page:113-115
Predictive value of β-HCG on the 14th day and 21st day after embryo transfer for pregnancy outcome (14天与21天测定β-HCG对胚胎移植后妊娠结局的预测价值)
YU Beibei, ,WANG Hui, ,MENG Long
…… page:116-118
Analysis of mental health status among people with HIV/AIDS in Beijing (HIV感染者/AIDS患者心理健康状况调查)
CHAO Hua, ,CUI Zhanyu, ,WANG Ye, ,LI Lin, ,HUANG Huihuang
…… page:118-121
Cognitive-behavioral therapy and hypnotherapyin the treatment of female coitus phobia (6 cases report) (认知行为加催眠疗法治疗女性性交恐惧探索(附6例报告))
FAN Xiaolan, ,ZHOU Yanfei, ,NIE Xueqing, ,DI Xiaolan
…… page:122-123
Preliminary study of the three element theory of love (爱情三元素理论的初步研究)
ZHOU Zhengyou, ,TANG Jieqing
…… page:124-127
Knowledge and education practice of elementary school pupils’ parents in the aspect of child sexual abuse prevention in a rural area of China (某农村地区小学生家长预防儿童性侵犯知识和教育活动状况调查)
CHEN Jingqi, ,JIANG Yingying, ,JIN Yichen, ,MA Shuang, ,LV Linjing, ,QIU Chen
…… page:128-131
What they talk about when they are talking about sex——based on the in-depth interview of 22 college students about sexual values (当他们谈论“性”时他们在谈论什么——基于对22名大学生性价值观的深度访谈分析)
MA Chuan
…… page:132-136
Return of the marginalized people——changes of the rights demands of suppressed groups from two songs (边缘人的归来——从两首歌看被压制群体权利诉求的变迁)
SONG Jie
…… page:137-140
HU Pericheng: a famous sexual psychologist (胡佩诚——心理学中的性问题探索者)
XUE Daqi
…… page:140-142
Characteristics, origin and countermeasures of «sexual illiteracy» (性盲的表现、产生根源与对策)
HU Tingyi
…… page:142-144
xing de li yi yu xing de li yi xue (性的礼仪与性的礼仪学)
PAN Hai
…… page:前插1

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Neural Regeneration Research, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:06AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Neural Regeneration Research. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

Non-invasive brain stimulation to promote motor and functional recovery following spinal cord injury
Aysegul Gunduz, ,John Rothwell, ,Joan Vidal, ,Hatice Kumru
…… page:1933-1938
The contribution of oligodendrocytes and oligodendrocyte progenitor cells to central nervous system repair in multiple sclerosis:perspectives for remyelination therapeutic strategies
Adriana Octaviana Dulamea
…… page:1939-1944
MicroRNAs in Parkinson’s disease and emerging therapeutic targets
Bridget Martinez, ,Philip V. Peplow
…… page:1945-1959
Surgical reconstruction of spinal cord circuit provides functional return in humans
Thomas Carlstedt, ,Nicholas James, ,M?rten Risling
…… page:1960-1963
Environmental cues determine the fate of astrocytes after spinal cord injury
Fatima M. Nathan, ,Shuxin Li
…… page:1964-1970
Formin’bridges between microtubules and actin filaments in axonal growth cones
István F?ldi, ,Szilárd Szikora, ,József Mihály
…… page:1971-1973
Advanced diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the evaluation of white matter axons in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus
Masaaki Hori, ,Kouhei Kamiya, ,Ryusuke Irie
…… page:1974-1975
Conductive polymer scaffolds to improve neural recovery
Shang Song, ,Paul M. George
…… page:1976-1978
Coenzyme Q10 as a therapeutic candidate for treating inherited photoreceptor degeneration
Xun Zhang, ,Lincoln Biswas, ,Ali Mohammad Tohari, ,James Reilly, ,Luca Tiano, ,Xinhua Shu
…… page:1979-1981
Implications of periostin in the development of subarachnoid hemorrhage-induced brain injuries
Hirofumi Nishikawa, ,Hidenori Suzuki
…… page:1982-1984
Intentional and unintentional impacts of anaesthesia:insights from experiments in pain and injury
James W. M. Kang
…… page:1985-1986
The Drosophila adult neuromuscular junction as a model for unravelling amyloid peptide influence on synapse dynamics
Bego?a López-Arias, ,Ignacio Monedero, ,Enrique Turiégano, ,Laura Torroja
…… page:1987-1989
Bone marrow-derived mesenchymal stem cells ameliorate sodium nitrite-induced hypoxic brain injury in a rat model
Elham H.A. Ali, ,Omar A. Ahmed-Farid, ,Amany A. E. Osman
…… page:1990-1999
Electroacupuncture improves neurovascular unit reconstruction by promoting collateral circulation and angiogenesis
Lei Shi, ,Hong-mei Cao, ,Ying Li, ,Shi-xin Xu, ,Yan Zhang, ,Yang Zhang, ,Zhe-feng Jin
…… page:2000-2006
Neuronal injury and tumor necrosis factor-alpha immunoreactivity in the rat hippocampus in the early period of asphyxia-induced cardiac arrest under normothermia
Hyun-Jin Tae, ,Il Jun Kang, ,Tae-Kyeong Lee, ,Jeong Hwi Cho, ,Jae-Chul Lee, ,Myoung Cheol Shin, ,Yoon Sung Kim, ,Jun Hwi Cho, ,Jong-Dai Kim, ,Ji Hyeon Ahn, ,Joon Ha Park, ,In-Shik Kim, ,Hyang-Ah Lee, ,Yang Hee Kim, ,Moo-Ho Won, ,Young Joo Lee
…… page:2007-2013
D-dimer may predict poor outcomes in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage:a retrospective study
Jun-hui Liu, ,Xiang-kui Li, ,Zhi-biao Chen, ,Qiang Cai, ,Long Wang, ,Ying-hu Ye, ,Qian-xue Chen
…… page:2014-2020
Central post-stroke pain due to injury of the spinothalamic tract in patients with cerebral infarction:a diffusion tensor tractography imaging study
Sung Ho Jang, ,Jun Lee, ,Sang Seok Yeo
…… page:2021-2024
Mitochondrial protective and anti-apoptotic effects of Rhodiola crenulata extract on hippocampal neurons in a rat model of Alzheimer’s disease
Jun-mei Wang, ,Ze-qiang Qu, ,Jin-lang Wu, ,Peter Chung
…… page:2025-2034
Neural computational modeling reveals a major role of corticospinal gating of central oscillations in the generation of essential tremor
Hong-en Qu, ,Chuanxin M. Niu, ,Si Li, ,Man-zhao Hao, ,Zi-xiang Hu, ,Qing Xie, ,Ning Lan
…… page:2035-2044
Magnetic resonance imaging-guided focused ultrasound to increase localized blood-spinal cord barrier permeability
Allison H. Payne, ,Gregory W. Hawryluk, ,Yoshimi Anzai, ,Henrik Odéen, ,Megan A. Ostlie, ,Ethan C. Reichert, ,Amanda J. Stump, ,Satoshi Minoshima, ,Donna J. Cross
…… page:2045-2049
Does vitamin C have the ability to augment the therapeutic effect of bone marrow-derived mesenchymal stem cells on spinal cord injury?
Nesrine Salem, ,Mohamed Y. Salem, ,Mohammed M. Elmaghrabi, ,Moataz A. Elawady, ,Mona A. Elawady, ,Dina Sabry, ,Ashraf Shamaa, ,Abdel-Haleem H. Elkasapy, ,Noha Ibrhim, ,Azza Elamir
…… page:2050-2058
Non-concomitant cortical structural and functional alterations in sensorimotor areas following incomplete spinal cord injury
Yu Pan, ,Wei-bei Dou, ,Yue-heng Wang, ,Hui-wen Luo, ,Yun-xiang Ge, ,Shu-yu Yan, ,Quan Xu, ,Yuan-yuan Tu, ,Yan-qing Xiao, ,Qiong Wu, ,Zhuo-zhao Zheng, ,Hong-liang Zhao
…… page:2059-2066
Diffusion tensor imaging of spinal microstructure in healthy adults:improved resolution with the readout segmentation of long variable echo-trains
Bu-tian Zhang, ,Meng Li, ,Li-li Yu, ,Yi-meng Dai, ,Shao-nan Yu, ,Jin-lan Jiang
…… page:2067-2070
Topiramate as a neuroprotective agent in a rat model of spinal cord injury
Firat Narin, ,Sahin Hanalioglu, ,Huseyin Ustun, ,Kamer Kilinc, ,Burcak Bilginer
…… page:2071-2076
Autologous transplantation with fewer fibers repairs large peripheral nerve defects
Jiu-xu Deng, ,Dian-yin Zhang, ,Ming Li, ,Jian Weng, ,Yu-hui Kou, ,Pei-xun Zhang, ,Na Han, ,Bo Chen, ,Xiao-feng Yin, ,Bao-guo Jiang
…… page:2077-2083
Long non-coding RNA NONMMUG014387 promotes Schwann cell proliferation after peripheral nerve injury
Bin Pan, ,Zhong-ju Shi, ,Jia-yin Yan, ,Jia-he Li, ,Shi-qing Feng
…… page:2084-2091
Notch pathway inhibitor DAPT enhances Atoh1 activity to generate new hair cells in situ in rat cochleae
Wen-wei Luo, ,Zhao Han, ,Dong-dong Ren, ,Xin-wei Wang, ,Fang-lu Chi, ,Juan-mei Yang
…… page:2092-2099
Quantification of intermuscular and intramuscular adipose tissue using magnetic resonance imaging after neurodegenerative disorders
Madoka Ogawa, ,Robert Lester, ,Hiroshi Akima, ,Ashraf S. Gorgey
…… page:2100-2105
Roles of neural stem cells in the repair of peripheral nerve injury
Chong Wang, ,Chang-feng Lu, ,Cheng-dong Hu
…… page:2106-2112

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Cerebrovascular Diseases, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:06AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Cerebrovascular Diseases. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

Analysis of hemorrhagic factors affecting the prognosis of patients with intracranial arteriovenous malformation by microsurgery (影响颅内动静脉畸形显微手术患者预后的出血性因素分析)
Liu Jun, ,Songhai Biedelehan, ,Zhang Huaqiu, ,Shu Kai, ,Lei Ting
…… page:617-621
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:621,627,663
Effect of cathodal transcranial direct current stimulation on upper limb motor function in patients with stroke (阴极经颅直流电刺激对卒中患者上肢运动功能的影响)
Qu Siwei, ,Song Weiqun
…… page:622-627
Short-term follow-up for unruptured wide-necked intracranial aneurysms treated with Pipeline embolization device (Pipeline血流导向装置治疗颅内未破裂宽颈动脉瘤的短期随访)
Xiao Xiang, ,Mao Guohua, ,Zhu Jianming, ,Gao Ziyun, ,Lai Xianliang, ,Song Shuxin, ,Ye Minhua, ,Zhu Xingen
…… page:628-632,647
Endovascular treatment of distal middle cerebral artery aneurysms:a single center experience (大脑中动脉远端动脉瘤血管内治疗的单中心经验)
Lyu Nan, ,Zhou Yu, ,Huang Qinghai, ,Xu Yi, ,Hong Bo, ,Liu Jianmin
…… page:633-637,659
Effect of hirudin on janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathway in rats with intracerebral hemorrhage L (水蛭素对脑出血大鼠蛋白酪氨酸激酶2/信号转导和转录激活因子3信号通路的影响)
Li Hong, ,Wu Lili, ,Gao Qing, ,Li Haihong
…… page:638-643
Application value of Smart Mask technology in endovascular embolization of intracranial aneurysms (Smart Mask技术在颅内动脉瘤血管内栓塞术中的应用价值)
Zhang Kai, ,Huang Qinghai, ,Lyu Nan, ,Mao Yanjun, ,Zhang Jun, ,Wang Yongchun, ,Shen Hui, ,Ding Hailing, ,Dai Lihe, ,Hu Yanchao, ,Hou Lin, ,Gao Yeqi
…… page:644-647
Clinical analysis of occult malignant tumors with acute cerebral infarction as the first manifestation (以急性脑梗死为首发表现的隐匿性恶性肿瘤的临床分析)
Zhao Haiyan, ,Lu Ming, ,Fan Dongsheng
…… page:648-652
lvis zhi jia fu zhu dan huang quan shuan sai jing nei dong mai chuang tu duan xue pao yang dong mai liu yi li (LVIS支架辅助弹簧圈栓塞颈内动脉床突段血泡样动脉瘤一例)
HAN Zhitie, ,HONG Zuo, ,ZHANG Peng, ,YE Ming
…… page:653-654
e xing zhong liu bing fa nao geng si yan jiu jin zhan (恶性肿瘤并发脑梗死研究进展)
CHENG Yanwei, ,YU Minmin, ,ZHANG Feifei, ,SHI Xiangqun
…… page:655-659
man xing shen zang bing yu que xue xing zu zhong yu hou xiang guan xing de yan jiu jin zhan (慢性肾脏病与缺血性卒中预后相关性的研究进展)
SHEN Zhiyuan, ,CHEN Yuhui, ,GONG Tao
…… page:660-663
ti gan you fa dian wei he yun dong you fa dian wei zai lu nei dong mai liu shou shu zhong jian ce de yan jiu jin zhan (体感诱发电位和运动诱发电位在颅内动脉瘤手术中监测的研究进展)
LI Xiaoyu, ,ZHANG Hongzuo
…… page:664-668
ji xing que xue xing nao xue guan bing de shuang lian kang xue xiao ban ju ji zhi liao ying yong yuan ze (急性缺血性脑血管病的双联抗血小板聚集治疗应用原则)
WU Chuanjie, ,SONG Haiqing, ,WANG Yuping, ,JI Xunming
…… page:669-672

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

China journal of Leprosy and Skin Diseases, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: January 21, 2018 at 08:06AM

mail_logo.jpg

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

mail_img.jpg
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for China journal of Leprosy and Skin Diseases. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

Up-regulation of RGS4 inhibits the proliferation and migration of human malignant melanoma cells in vitro (RGS4表达上调对人恶性黑素瘤细胞的M14增殖和迁移的影响)
XUE Xiaotong, ,JIAO jing, ,ZHANG qianqian, ,HUANG Shuhong, ,DANG Ningning
…… page:705-708
Gene mutation detection and bioinformatical analysis of Keratin9-gene in one pedigree of epidermolyt-ic palmoplantar keratoderma (表皮松解性掌跖角化病一家系KRT9基因突变检测及生物信息学分析)
TANG Zhuangli, ,WANG Tian, ,XIAO Shengxiang, ,WANG Xiaopeng
…… page:709-711,716
Clinical analysis of 10 patients with SAPHO syndrome (10例SAPHO综合征临床分析)
FAN Xiaojing, ,YUAN Dingfen, ,XU Peihong, ,DENG Hui
…… page:712-716
Analysis of strain distribution and drug sensitivity test of Candida in 93 female patients with genital tract infection (93例女性生殖道感染念珠菌菌种分布及药敏结果分析)
LI Qianhui, ,LI He, ,LIN Tao, ,TANG Chaogui, ,JIANG Yuzhang, ,JIANG Ming
…… page:717-719
Detection of Mycoplasma genitalium in the patients with urogenital tract infection in Haikou city (海口市泌尿生殖道感染患者生殖支原体的检测)
XIAO Jingchuan, ,WANG Shunlan, ,CAO Hui
…… page:720-722
Clinical efficacy of tranexamic acid combined with fractional nonablative laser in the treatment of melasma (氨甲环酸联合非剥脱点阵激光治疗黄褐斑临床疗效评价)
ZHU Rongyi, ,WANG Hongwei
…… page:723-725
Nodular cutaneous lupus mucinosis:two cases report and literature review (结节性皮肤狼疮黏蛋白病二例并文献复习)
WANG Yaru, ,SHI Zhongxiang, ,PEI Zhenhuan, ,LIU Yongxia, ,ZHOU Guizhi, ,YANG Baoqi
…… page:726-730
wu hua guo ye zhi 12 li er tong guang du xing jie chu xing pi yan (无花果叶致12例儿童光毒性接触性皮炎)
YUAN Zhenzhen, ,ZHAO Xuchuan
…… page:730
yi huan xing jin run xing ban kuai wei zhu yao biao xian de er qi mei du yi li (以环形浸润性斑块为主要表现的二期梅毒一例)
QU Huiming, ,ZHANG Yanguo
…… page:731-732
xian tian xing mao xi xue guan kuo zhang xing da li shi yang pi fu yi li (先天性毛细血管扩张性大理石样皮肤一例)
TAN Xi, ,ZHANG Chunmin, ,YANG Fan
…… page:732-733
chu xian » nian zhu yang fa » de ban tu san li lin chuang fen xi (出现»念珠样发»的斑秃三例临床分析)
ZHU Huiling, ,WANG Xia, ,WEI Rongfang, ,YE Zuoru, ,OU Yanghuan, ,XIONG Chunping
…… page:733-734
duo zhong pi fu biao xian de jian bian xing lin ba liu ji mei yin xing de jian bian xing da xi bao lin ba liu yi li (多种皮肤表现的间变性淋巴瘤激酶阴性的间变性大细胞淋巴瘤一例)
LI Mengmeng, ,LI Jingyi, ,XUE Li
…… page:735-737
duo fa xing ji di xi bao ai he bing ji di lin zhuang xi bao ai yi li (多发性基底细胞癌合并基底鳞状细胞癌一例)
WANG Zhiwei, ,XIANG Yining, ,LI Weiren, ,LIU Li, ,YAN Xiaoling
…… page:737-738
jiao ceng xia nong zuo xing pi bing yi li (角层下脓疱性皮病一例)
ZHANG Liwen, ,ZHANG Yong, ,ZHU Yanjun, ,WA Qingbiao, ,TU Zuo
…… page:739-740
gui tou duo fa xing lin jun xing nong zhong yi li (龟头多发性淋菌性脓肿一例)
GUO Bo, ,LU Ping
…… page:740-741
pi nei zuo bing fa biao pi nang zhong yi li (皮内痣并发表皮囊肿一例)
ZHANG Zuozuo, ,HU Yong, ,ZHANG Li, ,TANG Zuo
…… page:741,747
Assessment of 1064 nm Nd∶YAG laser in the treatment of 30 cases with moderate acne vulgaris (Q开关1064 nm Nd∶YAG激光治疗中度寻常型痤疮30例疗效评价)
WANG Xiaolin
…… page:742-744
man xing guang hua xing pi yan 30 li lin chuang fen xi (慢性光化性皮炎30例临床分析)
WANG Danxu, ,ZUO Zhongsheng
…… page:744-745
308 nm zhun fen zi ji guang lian he zhong yao zhi liao bai zuo feng liao xiao ping jia (308 nm准分子激光联合中药治疗白癜风疗效评价)
HAN Zhiqiang, ,WU Zhentao, ,QI Chunhui, ,FAN Chongshuai, ,LI Xiaomin
…… page:746-747
Update of biological agents in the treatment of moderate to severe atopic dermatitis (生物制剂治疗重度特应性皮炎研究进展)
CHEN Hongying, ,CHEN Xu, ,GU Heng
…… page:748-751,762
Autoinflammatory disease, autoimmune disease and glycometabolism (自身炎症性及自身免疫性疾病与糖代谢)
XIE Jie, ,AI Jing, ,QUE Shouhong, ,LIU Yahui, ,WU Fangfang, ,YANG Bin
…… page:752-755
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:755
Herpes zoster and its differential diagnosis (带状疱疹及其鉴别诊断)
CHEN Jun, ,KONG Qingtao, ,LIU Fang, ,ZHANG Min, ,KOU Caixia, ,SANG Hong
…… page:756-758
Update of montelukast in atopic dermatitis (孟鲁司特治疗特应性皮炎研究进展)
MENG Congcong, ,WNAG Xiaoqin, ,HAN Xiuping
…… page:759-762

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT